تالار عروسی

تالار عروسی

نام مجموعه
نام مدیر
نام خانوادگی مدیر
نوع مجموعه پذیرایی
سطح قیمت
ظرفیت مهمان
موقعیت نسبی سالن ها
اتاق عقد مجزا
ظرفیت اتاق عقد
پارکینگ اختصاصی
استان
شهر
منطقه شهرداری
امکانات
نمایش بیشتر
اطلاعات این مجموعه توسط مدیر مجموعه تایید شده است

تالار پذیرایی پدیده پارسیان در سال 1394 تاسیس شده است. این تالار پذیرایی با دارا بودن 4 سالن و ظرفیت 800 نفر، پذیرای مهمانان شما خواهد بود. مدیریت پدیده پارسیان بر عهده جناب آقای رضا - * نوزاد - علمداری می باشد. برای توضیحات بیشتر بر روی جزئیات کلیک کنید.
ارسال شده در 1 سال 7 ماه پیش تالار عروسی
اطلاعات این مجموعه توسط مدیر مجموعه تایید شده است

باغ تالار شاپرک در سال 1370 تاسیس شده است. این باغ تالار با دارا بودن 3 سالن و ظرفیت 500 نفر، پذیرای مهمانان شما خواهد بود. مدیریت شاپرک بر عهده جناب آقای امیر خواجویی می باشد. برای توضیحات بیشتر بر روی جزئیات کلیک کنید.
ارسال شده در 4 ماه 19 روز پیش تالار عروسی
اطلاعات این مجموعه توسط مدیر مجموعه تایید شده است

تالار پذیرایی قصر طلایی معراج در سال 1395 تاسیس شده است. این تالار پذیرایی با دارا بودن 3 سالن و ظرفیت 800 نفر، پذیرای مهمانان شما خواهد بود. مدیریت قصر طلایی معراج بر عهده جناب آقای احمد سعادت می باشد. برای توضیحات بیشتر بر روی جزئیات کلیک کنید.
ارسال شده در 9 ماه 14 روز پیش تالار عروسی
اطلاعات این مجموعه توسط مدیر مجموعه تایید شده است

تالار پذیرایی لوشاتو در سال 1395 تاسیس شده است. این تالار پذیرایی با دارا بودن 2 سالن و ظرفیت 500 نفر، پذیرای مهمانان شما خواهد بود. مدیریت لوشاتو بر عهده جناب آقای محمدعلی فیاض بخش می باشد. برای توضیحات بیشتر بر روی جزئیات کلیک کنید.
ارسال شده در 9 ماه 27 روز پیش تالار عروسی
اطلاعات این مجموعه توسط مدیر مجموعه تایید شده است

تشریفات نیک در سال 1390 تاسیس شده است. این تشریفات با دارا بودن 5 سالن و ظرفیت 800 نفر، پذیرای مهمانان شما خواهد بود. مدیریت نیک بر عهده جناب آقای بهنام درستکاری می باشد. برای توضیحات بیشتر بر روی جزئیات کلیک کنید.
ارسال شده در 10 ماه 7 روز پیش تالار عروسی
اطلاعات این مجموعه توسط مدیر مجموعه تایید شده است

تالار پذیرایی گلدیس در سال 1359 تاسیس شده است. این تالار پذیرایی با دارا بودن 2 سالن و ظرفیت 500 نفر، پذیرای مهمانان شما خواهد بود. مدیریت گلدیس بر عهده جناب آقای اصغر کریم نژاد می باشد. برای توضیحات بیشتر بر روی جزئیات کلیک کنید.
ارسال شده در 10 ماه 9 روز پیش تالار عروسی
اطلاعات این مجموعه توسط مدیر مجموعه تایید شده است

تالار پذیرایی کاخ اشراف در سال 1394 تاسیس شده است. این تالار پذیرایی با دارا بودن 2 سالن و ظرفیت 1000 نفر، پذیرای مهمانان شما خواهد بود. مدیریت کاخ اشراف بر عهده جناب آقای محمدرضا گل کاریان می باشد. برای توضیحات بیشتر بر روی جزئیات کلیک کنید.
ارسال شده در 10 ماه 13 روز پیش تالار عروسی
اطلاعات این مجموعه توسط مدیر مجموعه تایید شده است

باغ تالار آندریا در سال 1386 تاسیس شده است. این باغ تالار با دارا بودن 2 سالن و ظرفیت 800 نفر، پذیرای مهمانان شما خواهد بود. مدیریت آندریا بر عهده جناب آقای علیرضا قرصی عنبران می باشد. برای توضیحات بیشتر بر روی جزئیات کلیک کنید.
ارسال شده در 10 ماه 14 روز پیش تالار عروسی
اطلاعات این مجموعه توسط مدیر مجموعه تایید شده است

تالار پذیرایی رز در سال 1384 تاسیس شده است. این تالار پذیرایی با دارا بودن 3 سالن و ظرفیت 900 نفر، پذیرای مهمانان شما خواهد بود. مدیریت رز بر عهده جناب آقای محسن جنگی می باشد. برای توضیحات بیشتر بر روی جزئیات کلیک کنید.
ارسال شده در 10 ماه 14 روز پیش تالار عروسی
اطلاعات این مجموعه توسط مدیر مجموعه تایید شده است

تالار پذیرایی ستاره ری در سال تاسیس شده است. این تالار پذیرایی با دارا بودن سالن و ظرفیت نفر، پذیرای مهمانان شما خواهد بود. مدیریت ستاره ری بر عهده جناب آقای سنایی می باشد. برای توضیحات بیشتر بر روی جزئیات کلیک کنید.
ارسال شده در 1 سال 7 ماه پیش تالار عروسی
اطلاعات این مجموعه توسط مدیر مجموعه تایید شده است

هتل تالار هما در سال 1393 تاسیس شده است. این هتل تالار با دارا بودن 2 سالن و ظرفیت 500 نفر، پذیرای مهمانان شما خواهد بود. مدیریت هما بر عهده جناب آقای علیرضا حقیقی می باشد. برای توضیحات بیشتر بر روی جزئیات کلیک کنید.
ارسال شده در 10 ماه 12 روز پیش تالار عروسی
اطلاعات این مجموعه توسط مدیر مجموعه تایید شده است

تالار پذیرایی نمونه در سال 1393 تاسیس شده است. این تالار پذیرایی با دارا بودن 2 سالن و ظرفیت 500 نفر، پذیرای مهمانان شما خواهد بود. مدیریت نمونه بر عهده جناب آقای محسن کیان اصل می باشد. برای توضیحات بیشتر بر روی جزئیات کلیک کنید.
ارسال شده در 10 ماه 20 روز پیش تالار عروسی
اطلاعات این مجموعه توسط مدیر مجموعه تایید شده است

باغ تالار صدر در سال 1394 تاسیس شده است. این باغ تالار با دارا بودن 1 سالن و ظرفیت 300 نفر، پذیرای مهمانان شما خواهد بود. مدیریت صدر بر عهده جناب آقای سجاد صدری می باشد. برای توضیحات بیشتر بر روی جزئیات کلیک کنید.
ارسال شده در 10 ماه 20 روز پیش تالار عروسی
اطلاعات این مجموعه توسط مدیر مجموعه تایید شده است

تشریفات میزبان جشن ها در سال 1378 تاسیس شده است. این تشریفات با دارا بودن سالن و ظرفیت نفر، پذیرای مهمانان شما خواهد بود. مدیریت میزبان جشن ها بر عهده جناب آقای مهندس خدابنده می باشد. برای توضیحات بیشتر بر روی جزئیات کلیک کنید.
ارسال شده در 10 ماه 20 روز پیش تالار عروسی
اطلاعات این مجموعه توسط مدیر مجموعه تایید شده است

تشریفات شاپرک در سال 1380 تاسیس شده است. این تشریفات با دارا بودن سالن و ظرفیت نفر، پذیرای مهمانان شما خواهد بود. مدیریت شاپرک بر عهده جناب آقای امیر خواجویی و محسن سرهنگی می باشد. برای توضیحات بیشتر بر روی جزئیات کلیک کنید.
ارسال شده در 10 ماه 21 روز پیش تالار عروسی
اطلاعات این مجموعه توسط مدیر مجموعه تایید شده است

تالار پذیرایی آریا در سال 1395 تاسیس شده است. این تالار پذیرایی با دارا بودن 2 سالن و ظرفیت 500 نفر، پذیرای مهمانان شما خواهد بود. مدیریت آریا بر عهده جناب آقای مهربان می باشد. برای توضیحات بیشتر بر روی جزئیات کلیک کنید.
ارسال شده در 1 سال 6 ماه پیش تالار عروسی
اطلاعات این مجموعه توسط مدیر مجموعه تایید شده است

تالار پذیرایی کلاسیک آدنیس در سال 1380 تاسیس شده است. این تالار پذیرایی با دارا بودن 3 سالن و ظرفیت 400 نفر، پذیرای مهمانان شما خواهد بود. مدیریت کلاسیک آدنیس بر عهده جناب آقای سجاد محمدی پور می باشد. برای توضیحات بیشتر بر روی جزئیات کلیک کنید.
ارسال شده در 1 سال 7 ماه پیش تالار عروسی

هتل تالار زنبق در سال 1390 تاسیس شده است. این هتل تالار با دارا بودن سالن و ظرفیت نفر، پذیرای مهمانان شما خواهد بود. مدیریت زنبق بر عهده جناب آقای سید علیرضا سجادی می باشد. برای توضیحات بیشتر بر روی جزئیات کلیک کنید.
ارسال شده در 9 ماه 26 روز پیش تالار عروسی

تشریفات مجالس VIP در سال تاسیس شده است. این تشریفات با دارا بودن سالن و ظرفیت نفر، پذیرای مهمانان شما خواهد بود. مدیریت مجالس VIP بر عهده جناب آقای محمد هوشمند می باشد. برای توضیحات بیشتر بر روی جزئیات کلیک کنید.
ارسال شده در 10 ماه 7 روز پیش تالار عروسی

تشریفات شکیلا در سال 1388 تاسیس شده است. این تشریفات با دارا بودن سالن و ظرفیت نفر، پذیرای مهمانان شما خواهد بود. مدیریت شکیلا بر عهده گرگانان می باشد. برای توضیحات بیشتر بر روی جزئیات کلیک کنید.
ارسال شده در 9 ماه 26 روز پیش تالار عروسی
وب سایت شاخ نبات در سال ۱۳۹۵ فعالیت خود را آغاز کرد. این وب سایت توسط گروه فناوری اطلاعات پگاهان طراحی و اجرا شده است. هدف ما ایجاد یک بانک اطلاعاتی جامع و کامل از نیازمندی های زوج های جوان برای برگزاری جشن زیبای عروسی می باشد. شاخ نبات امکان دسترسی آسان، بررسی و انتخاب صحیح را برای عروس و داماد های عزیز فراهم می کند. همکاران ما در شاخ نبات یک زندگی شیرین و عاقبت به خیری را برای همه جوانان ایرانی آرزومند است. امیدواریم سهم کوچکی در شادی شما داشته باشیم.
  • info@shakhenabat.org
  • 10003000330003
  • 09392002789
این شماره تماس مربوط به هیچ دفترخانه ای نمی باشد.
--------------------
توجه: شاخ نبات تنها یک بانک اطلاعاتی از اطلاعات ارائه شده توسط مجموعه ها می باشد و بررسی و تایید صحت اطلاعات ارائه شده از طرف مجموعه های ثبت شده به عهده شما عزیزان می باشد.

Please publish modules in offcanvas position.