• راهنمای خدمات دهندگان ازدواج

مجموعه ها

مجموعه ها

customer-01
مزون عروس پارمیس
customer-02
دسته بندی ها
شماره دفترخانه
نام مدیر
نام خانوادگی مدیر
اتاق عقد مجزا
ظرفیت اتاق عقد
استان
شهر
منطقه شهرداری
سطح قیمت
حداقل امتیاز

دفتر رسمی ازدواج 28 ارومیه در سال تاسیس شده است. مدیریت این دفتر بر عهده جناب آقای رسول دوستي می باشد. برای توضیحات بیشتر بر روی جزئیات کلیک کنید.
سطح قیمت: نامشخص
تلفن: 044
آدرس: آذربایجان غربی، ارومیه،
تاریخ آخرین ویرایش: 23 ارديبهشت 1396

دفتر رسمی ازدواج 21 ارومیه در سال تاسیس شده است. مدیریت این دفتر بر عهده جناب آقای عليرضا فتح اللهي می باشد. برای توضیحات بیشتر بر روی جزئیات کلیک کنید.
سطح قیمت: نامشخص
تلفن: 044
آدرس: آذربایجان غربی، ارومیه، خيابان امام خمینی (ره)، جنب پاساژ ستارخان
تاریخ آخرین ویرایش: 23 ارديبهشت 1396

دفتر رسمی ازدواج 16 ارومیه در سال تاسیس شده است. مدیریت این دفتر بر عهده جناب آقای بهروز صفري می باشد. برای توضیحات بیشتر بر روی جزئیات کلیک کنید.
سطح قیمت: نامشخص
تلفن: 044
آدرس: آذربایجان غربی، ارومیه، خيابان طالقاني، روبروي فروشگاه شكار
تاریخ آخرین ویرایش: 23 ارديبهشت 1396

دفتر رسمی ازدواج 30 ارومیه در سال تاسیس شده است. مدیریت این دفتر بر عهده جناب آقای مهدي شريفي وايقان می باشد. برای توضیحات بیشتر بر روی جزئیات کلیک کنید.
سطح قیمت: نامشخص
تلفن: 044
آدرس: آذربایجان غربی، ارومیه، فلكه جانبازان، ابتدای خيابان شهيد دستغيب، جنب بانك صادرات
تاریخ آخرین ویرایش: 23 ارديبهشت 1396

دفتر رسمی ازدواج 19 ارومیه در سال تاسیس شده است. مدیریت این دفتر بر عهده جناب آقای سيدوحيد موسوي می باشد. برای توضیحات بیشتر بر روی جزئیات کلیک کنید.
سطح قیمت: نامشخص
تلفن: 044
آدرس: آذربایجان غربی، ارومیه، خیابان جهاد، پلاک 1، مجتمع مولانا، طبقه اول، واحد 2
تاریخ آخرین ویرایش: 23 ارديبهشت 1396

دفتر رسمی ازدواج 35 ارومیه در سال تاسیس شده است. مدیریت این دفتر بر عهده جناب آقای سيدحجت يحيي پور می باشد. برای توضیحات بیشتر بر روی جزئیات کلیک کنید.
سطح قیمت: نامشخص
تلفن: 044
آدرس: آذربایجان غربی، ارومیه، خيابان عطائي، جنب داروخانه عليان، ساختمان الماس، پلاك 132
تاریخ آخرین ویرایش: 23 ارديبهشت 1396

دفتر رسمی ازدواج 3 ارومیه در سال تاسیس شده است. مدیریت این دفتر بر عهده جناب آقای مسعود اصغرزاده مجدآذر می باشد. برای توضیحات بیشتر بر روی جزئیات کلیک کنید.
سطح قیمت: نامشخص
تلفن: 044
آدرس: آذربایجان غربی، ارومیه، خيابان كاشاني، روبروي مركز بهداشت، جنب بانك سامان، پلاك 158
تاریخ آخرین ویرایش: 23 ارديبهشت 1396

دفتر رسمی ازدواج 46 ارومیه در سال تاسیس شده است. مدیریت این دفتر بر عهده جناب آقای امامعلي علي اقدم می باشد. برای توضیحات بیشتر بر روی جزئیات کلیک کنید.
سطح قیمت: نامشخص
تلفن: 044
آدرس: آذربایجان غربی، ارومیه، خیابان استاد شهريار، روبروي تالار تخت طاووس، انتهاي كوچه 6، پلاک 21
تاریخ آخرین ویرایش: 23 ارديبهشت 1396

دفتر رسمی ازدواج 1 ارومیه در سال تاسیس شده است. مدیریت این دفتر بر عهده جناب آقای غلامرضا حسني زرگ آباد می باشد. برای توضیحات بیشتر بر روی جزئیات کلیک کنید.
سطح قیمت: نامشخص
تلفن: 044
آدرس: آذربایجان غربی، ارومیه، خيابان امام خمینی (ره)، روبروي بازار بني هاشم
تاریخ آخرین ویرایش: 23 ارديبهشت 1396

دفتر رسمی ازدواج 13 ارومیه در سال تاسیس شده است. مدیریت این دفتر بر عهده جناب آقای سيدابراهيم سجادي تبار می باشد. برای توضیحات بیشتر بر روی جزئیات کلیک کنید.
سطح قیمت: نامشخص
تلفن: 044
آدرس: آذربایجان غربی، ارومیه، خیابان وليعصر (عج)، خيابان خرمشهر، كوي شهيد تيلي، پلاك 35
تاریخ آخرین ویرایش: 23 ارديبهشت 1396

دفتر رسمی ازدواج 38 ارومیه در سال تاسیس شده است. مدیریت این دفتر بر عهده جناب آقای رسول اميني يوسف آبادي می باشد. برای توضیحات بیشتر بر روی جزئیات کلیک کنید.
سطح قیمت: نامشخص
تلفن: 044
آدرس: آذربایجان غربی، ارومیه، خيابان اميني، نرسيده به پنجراه، جنب جهاد دانشگاهي، ساختمان پرتو
تاریخ آخرین ویرایش: 23 ارديبهشت 1396

دفتر رسمی ازدواج 34 ارومیه در سال تاسیس شده است. مدیریت این دفتر بر عهده جناب آقای ايوب لاهوتي فر می باشد. برای توضیحات بیشتر بر روی جزئیات کلیک کنید.
سطح قیمت: نامشخص
تلفن: 044
آدرس: آذربایجان غربی، ارومیه، خيابان همافر، روبروي كلانتري 13، داخل كوچه
تاریخ آخرین ویرایش: 23 ارديبهشت 1396

دفتر رسمی ازدواج 2 ارومیه در سال تاسیس شده است. مدیریت این دفتر بر عهده جناب آقای غلامحسين خراساني كيا می باشد. برای توضیحات بیشتر بر روی جزئیات کلیک کنید.
سطح قیمت: نامشخص
تلفن: 044
آدرس: آذربایجان غربی، ارومیه، خيابان كاشاني، روبروي مركز بهداشت اروميه، جنب بانك سامان
تاریخ آخرین ویرایش: 23 ارديبهشت 1396

دفتر رسمی ازدواج 43 ارومیه در سال تاسیس شده است. مدیریت این دفتر بر عهده جناب آقای سعداله عثماني می باشد. برای توضیحات بیشتر بر روی جزئیات کلیک کنید.
سطح قیمت: نامشخص
تلفن: 044
آدرس: آذربایجان غربی، ارومیه، خيابان بعثت، راسته غلامخان، طبقه فوقاني بازار لاله
تاریخ آخرین ویرایش: 23 ارديبهشت 1396

دفتر رسمی ازدواج 47 ارومیه در سال تاسیس شده است. مدیریت این دفتر بر عهده جناب آقای داياوش عزيزيان علي كومي می باشد. برای توضیحات بیشتر بر روی جزئیات کلیک کنید.
سطح قیمت: نامشخص
تلفن: 044
آدرس: آذربایجان غربی، ارومیه، خيابان خيام جنوبي، كليساي حضرت مريم، پلاك 37
تاریخ آخرین ویرایش: 23 ارديبهشت 1396

دفتر رسمی ازدواج 42 ارومیه در سال تاسیس شده است. مدیریت این دفتر بر عهده جناب آقای عبدالرحمن محمدپورهنگرواني می باشد. برای توضیحات بیشتر بر روی جزئیات کلیک کنید.
سطح قیمت: نامشخص
تلفن: 044
آدرس: آذربایجان غربی، ارومیه، ميدان ولايت فقيه، بازار ولايت، طبقه فوقاني
تاریخ آخرین ویرایش: 23 ارديبهشت 1396

دفتر رسمی ازدواج 32 ارومیه در سال تاسیس شده است. مدیریت این دفتر بر عهده جناب آقای عبدالله منصوري می باشد. برای توضیحات بیشتر بر روی جزئیات کلیک کنید.
سطح قیمت: نامشخص
تلفن: 044
آدرس: آذربایجان غربی، ارومیه، فلكه مادر، قهوه قاباغي، كوچه 10
تاریخ آخرین ویرایش: 23 ارديبهشت 1396

دفتر رسمی ازدواج 17 ارومیه در سال تاسیس شده است. مدیریت این دفتر بر عهده جناب آقای قادر بيضاوي می باشد. برای توضیحات بیشتر بر روی جزئیات کلیک کنید.
سطح قیمت: نامشخص
تلفن: 044
آدرس: آذربایجان غربی، ارومیه، خيابان منتظري، كوچه غزالي، جنب مسجد امام شافعي
تاریخ آخرین ویرایش: 23 ارديبهشت 1396

دفتر رسمی ازدواج 44 ارومیه در سال تاسیس شده است. مدیریت این دفتر بر عهده جناب آقای محمد نخشي پور می باشد. برای توضیحات بیشتر بر روی جزئیات کلیک کنید.
سطح قیمت: نامشخص
تلفن: 044
آدرس: آذربایجان غربی، ارومیه، خیابان مطهري، كوچه خطيب، روبروي مسجد خطيب، پلاک 35
تاریخ آخرین ویرایش: 23 ارديبهشت 1396

دفتر رسمی ازدواج 15 ارومیه در سال تاسیس شده است. مدیریت این دفتر بر عهده جناب آقای خدير عبدالهيان منصورآباد می باشد. برای توضیحات بیشتر بر روی جزئیات کلیک کنید.
سطح قیمت: نامشخص
تلفن: 044
آدرس: آذربایجان غربی، ارومیه، طرزيلو، جنب مسجد رسول الله (ص)
تاریخ آخرین ویرایش: 23 ارديبهشت 1396
f logo
وب سایت شاخ نبات در سال ۱۳۹۵ فعالیت خود را آغاز کرد. این وب سایت توسط گروه فناوری اطلاعات پگاهان طراحی و اجرا شده است. هدف ما ایجاد یک بانک اطلاعاتی جامع و کامل از نیازمندی های زوج های جوان برای برگزاری جشن زیبای عروسی می باشد. شاخ نبات امکان دسترسی آسان، بررسی و انتخاب صحیح را برای عروس و داماد های عزیز فراهم می کند. همکاران ما در شاخ نبات یک زندگی شیرین و عاقبت به خیری را برای همه جوانان ایرانی آرزومند است. امیدواریم سهم کوچکی در شادی شما داشته باشیم.
توجه! توجه! توجه!
توجه: شاخ نبات تنها یک بانک اطلاعاتی از اطلاعات ارائه شده توسط مجموعه ها می باشد و بررسی و تایید صحت اطلاعات ارائه شده از طرف مجموعه های ثبت شده به عهده شما عزیزان می باشد.
خبرنامه شاخ نبات
با عضویت در خبرنامه شاخ نبات می توانید از آخرین تخفیف های تالارهای عروسی، آتلیه های عروس، مزون های عروس، دفترخانه های ازدواج، آرایشگاه های عروس و مجموعه های اجاره و تزئین ماشین عروس آگاه شوید. همچنین می توانید با عضویت در خبرنامه در جریان تازه ترین مقالات مجله اینترنتی شاخ نبات قرار بگیرید.
logo-samandehi