• جامع ترین دایرکتوری خدمات دهندگان ازدواج

مجموعه ها

مجموعه ها

customer-01
مزون عروس پارمیس
customer-02
دسته بندی ها
شماره دفترخانه
نام مدیر
نام خانوادگی مدیر
اتاق عقد مجزا
ظرفیت اتاق عقد
استان
شهر
منطقه شهرداری
سطح قیمت
حداقل امتیاز

دفتر رسمی ازدواج 8 ارومیه در سال تاسیس شده است. مدیریت این دفتر بر عهده جناب آقای ميراصغر آزادموسوي می باشد. برای توضیحات بیشتر بر روی جزئیات کلیک کنید.
سطح قیمت: نامشخص
تلفن: 044
آدرس: آذربایجان غربی، ارومیه، خيابان اميني، پنجراه
تاریخ آخرین ویرایش: 23 ارديبهشت 1396

دفتر رسمی ازدواج 10 ارومیه در سال تاسیس شده است. مدیریت این دفتر بر عهده جناب آقای محمد بانه اي می باشد. برای توضیحات بیشتر بر روی جزئیات کلیک کنید.
سطح قیمت: نامشخص
تلفن: 044
آدرس: آذربایجان غربی، ارومیه، فلكه آبياري، جنب مسجد نور
تاریخ آخرین ویرایش: 23 ارديبهشت 1396

دفتر رسمی ازدواج 4 ارومیه در سال تاسیس شده است. مدیریت این دفتر بر عهده جناب آقای علي بيگ ميرزائي می باشد. برای توضیحات بیشتر بر روی جزئیات کلیک کنید.
سطح قیمت: نامشخص
تلفن: 044
آدرس: آذربایجان غربی، ارومیه، خيابان مدني 3، نبش كوچه برنج آبادي، پلاك 55
تاریخ آخرین ویرایش: 23 ارديبهشت 1396

دفتر رسمی ازدواج 34 ارومیه در سال تاسیس شده است. مدیریت این دفتر بر عهده جناب آقای ايوب لاهوتي فر می باشد. برای توضیحات بیشتر بر روی جزئیات کلیک کنید.
سطح قیمت: نامشخص
تلفن: 044
آدرس: آذربایجان غربی، ارومیه، خيابان همافر، روبروي كلانتري 13، داخل كوچه
تاریخ آخرین ویرایش: 23 ارديبهشت 1396

دفتر رسمی ازدواج 35 ارومیه در سال تاسیس شده است. مدیریت این دفتر بر عهده جناب آقای سيدحجت يحيي پور می باشد. برای توضیحات بیشتر بر روی جزئیات کلیک کنید.
سطح قیمت: نامشخص
تلفن: 044
آدرس: آذربایجان غربی، ارومیه، خيابان عطائي، جنب داروخانه عليان، ساختمان الماس، پلاك 132
تاریخ آخرین ویرایش: 23 ارديبهشت 1396

دفتر رسمی ازدواج 13 ارومیه در سال تاسیس شده است. مدیریت این دفتر بر عهده جناب آقای سيدابراهيم سجادي تبار می باشد. برای توضیحات بیشتر بر روی جزئیات کلیک کنید.
سطح قیمت: نامشخص
تلفن: 044
آدرس: آذربایجان غربی، ارومیه، خیابان وليعصر (عج)، خيابان خرمشهر، كوي شهيد تيلي، پلاك 35
تاریخ آخرین ویرایش: 23 ارديبهشت 1396

دفتر رسمی ازدواج 1 ارومیه در سال تاسیس شده است. مدیریت این دفتر بر عهده جناب آقای غلامرضا حسني زرگ آباد می باشد. برای توضیحات بیشتر بر روی جزئیات کلیک کنید.
سطح قیمت: نامشخص
تلفن: 044
آدرس: آذربایجان غربی، ارومیه، خيابان امام خمینی (ره)، روبروي بازار بني هاشم
تاریخ آخرین ویرایش: 23 ارديبهشت 1396

دفتر رسمی ازدواج 46 ارومیه در سال تاسیس شده است. مدیریت این دفتر بر عهده جناب آقای امامعلي علي اقدم می باشد. برای توضیحات بیشتر بر روی جزئیات کلیک کنید.
سطح قیمت: نامشخص
تلفن: 044
آدرس: آذربایجان غربی، ارومیه، خیابان استاد شهريار، روبروي تالار تخت طاووس، انتهاي كوچه 6، پلاک 21
تاریخ آخرین ویرایش: 23 ارديبهشت 1396

دفتر رسمی ازدواج 3 ارومیه در سال تاسیس شده است. مدیریت این دفتر بر عهده جناب آقای مسعود اصغرزاده مجدآذر می باشد. برای توضیحات بیشتر بر روی جزئیات کلیک کنید.
سطح قیمت: نامشخص
تلفن: 044
آدرس: آذربایجان غربی، ارومیه، خيابان كاشاني، روبروي مركز بهداشت، جنب بانك سامان، پلاك 158
تاریخ آخرین ویرایش: 23 ارديبهشت 1396

دفتر رسمی ازدواج 231 تبریز در سال تاسیس شده است. مدیریت این دفتر بر عهده جناب آقای یونس بحری پور متنق می باشد. برای توضیحات بیشتر بر روی جزئیات کلیک کنید.
سطح قیمت: نامشخص
تلفن: 041
آدرس: آذربایجان شرقی، تبریز، خیابان شهید منتظری، میدان فدك، به سمت خیابان حافظ، ساختمان چهل ستون، طبقه سوم
تاریخ آخرین ویرایش: 18 ارديبهشت 1396

دفتر رسمی ازدواج 242 تبریز در سال تاسیس شده است. مدیریت این دفتر بر عهده جناب آقای محمود زارع نکارستان می باشد. برای توضیحات بیشتر بر روی جزئیات کلیک کنید.
سطح قیمت: نامشخص
تلفن: 041
آدرس: آذربایجان شرقی، تبریز، خیابان پاسداران، پل شهرداری، روبروی درمانگاه شبانه روزی سجاد
تاریخ آخرین ویرایش: 18 ارديبهشت 1396

دفتر رسمی ازدواج 69 تبریز در سال تاسیس شده است. مدیریت این دفتر بر عهده جناب آقای جعفرآقا واعظ قراملكی می باشد. برای توضیحات بیشتر بر روی جزئیات کلیک کنید.
سطح قیمت: نامشخص
تلفن: 041
آدرس: آذربایجان شرقی، تبریز، قراملك، خیابان شهدای قراملك، بن بست 22
تاریخ آخرین ویرایش: 18 ارديبهشت 1396

دفتر رسمی ازدواج 223 تبریز در سال تاسیس شده است. مدیریت این دفتر بر عهده جناب آقای توحید ورمزیاری می باشد. برای توضیحات بیشتر بر روی جزئیات کلیک کنید.
سطح قیمت: نامشخص
تلفن: 041
آدرس: آذربایجان شرقی، تبریز، كوی ولیعصر (عج)، فلكه بازار، ابتدای خیابان سنگ فرش، طبقه فوقانی بانك ملی
تاریخ آخرین ویرایش: 18 ارديبهشت 1396

دفتر رسمی ازدواج 237 تبریز در سال تاسیس شده است. مدیریت این دفتر بر عهده جناب آقای مهدی صاریخان خلجان می باشد. برای توضیحات بیشتر بر روی جزئیات کلیک کنید.
سطح قیمت: نامشخص
تلفن: 041
آدرس: آذربایجان شرقی، تبریز، چهار راه لاله، ابتدای خیابان لاله، روبروی سونای رضوان، پلاک 138، طبقه اول غربی
تاریخ آخرین ویرایش: 18 ارديبهشت 1396

دفتر رسمی ازدواج 244 تبریز در سال تاسیس شده است. مدیریت این دفتر بر عهده جناب آقای حسین فقیه می باشد. برای توضیحات بیشتر بر روی جزئیات کلیک کنید.
سطح قیمت: نامشخص
تلفن: 041
آدرس: آذربایجان شرقی، تبریز، خیابان ابرسان، روبروی پارك كمال، كوی روشن، كوچه شمس، پلاك 27
تاریخ آخرین ویرایش: 18 ارديبهشت 1396

دفتر رسمی ازدواج 236 تبریز در سال تاسیس شده است. مدیریت این دفتر بر عهده جناب آقای رضا زمانزاده می باشد. برای توضیحات بیشتر بر روی جزئیات کلیک کنید.
سطح قیمت: نامشخص
تلفن: 041
آدرس: آذربایجان شرقی، تبریز، خیابان آزادی، چهار راه مارالان، به سمت چهار سوق، ساختمان پزشكان فروغ، طبقه دوم
تاریخ آخرین ویرایش: 18 ارديبهشت 1396

دفتر رسمی ازدواج 7 تبریز در سال تاسیس شده است. مدیریت این دفتر بر عهده جناب آقای گارن مقردیچیان داروكن می باشد. برای توضیحات بیشتر بر روی جزئیات کلیک کنید.
سطح قیمت: نامشخص
تلفن: 041
آدرس: آذربایجان شرقی، تبریز، خیابان شریعتی جنوبی، پلاك 158، شورای خلیفه گری كل ارامنه آذربایجان
تاریخ آخرین ویرایش: 18 ارديبهشت 1396

دفتر رسمی ازدواج 117 تبریز در سال تاسیس شده است. مدیریت این دفتر بر عهده جناب آقای میر محمد موسوی شناس می باشد. برای توضیحات بیشتر بر روی جزئیات کلیک کنید.
سطح قیمت: نامشخص
تلفن: 041
آدرس: آذربایجان شرقی، تبریز، خیابان عباسی، ساحتمان سنا، طبقه اول
تاریخ آخرین ویرایش: 18 ارديبهشت 1396

دفتر رسمی ازدواج 3 تبریز در سال تاسیس شده است. مدیریت این دفتر بر عهده جناب آقای حیدر پاسدار بخشایش می باشد. برای توضیحات بیشتر بر روی جزئیات کلیک کنید.
سطح قیمت: نامشخص
تلفن: 041
آدرس: آذربایجان شرقی، تبریز، منظریه، 30 متری شاهد، پلاك 7
تاریخ آخرین ویرایش: 18 ارديبهشت 1396

دفتر رسمی ازدواج 203 تبریز در سال تاسیس شده است. مدیریت این دفتر بر عهده جناب آقای عسگر آقاجانی می باشد. برای توضیحات بیشتر بر روی جزئیات کلیک کنید.
سطح قیمت: نامشخص
تلفن: 041
آدرس: آذربایجان شرقی، تبریز، انتهای خیابان آخونی، كوی شادگان 3، بوستان 2
تاریخ آخرین ویرایش: 18 ارديبهشت 1396
f logo
وب سایت شاخ نبات در سال ۱۳۹۵ فعالیت خود را آغاز کرد. این وب سایت توسط گروه فناوری اطلاعات پگاهان طراحی و اجرا شده است. هدف ما ایجاد یک بانک اطلاعاتی جامع و کامل از نیازمندی های زوج های جوان برای برگزاری جشن زیبای عروسی می باشد. شاخ نبات امکان دسترسی آسان، بررسی و انتخاب صحیح را برای عروس و داماد های عزیز فراهم می کند. همکاران ما در شاخ نبات یک زندگی شیرین و عاقبت به خیری را برای همه جوانان ایرانی آرزومند است. امیدواریم سهم کوچکی در شادی شما داشته باشیم.
توجه
توجه: شاخ نبات تنها یک بانک اطلاعاتی از اطلاعات ارائه شده توسط مجموعه ها می باشد و بررسی و تایید صحت اطلاعات ارائه شده از طرف مجموعه های ثبت شده به عهده شما عزیزان می باشد.
logo-samandehi
خبرنامه شاخ نبات
با عضویت در خبرنامه شاخ نبات می توانید از آخرین تخفیف های تالارهای عروسی، آتلیه های عروس، مزون های عروس، دفترخانه های ازدواج، آرایشگاه های عروس و مجموعه های اجاره و تزئین ماشین عروس آگاه شوید. همچنین می توانید با عضویت در خبرنامه در جریان تازه ترین مقالات مجله اینترنتی شاخ نبات قرار بگیرید.