• راهنمای خدمات دهندگان ازدواج

مجموعه ها

مجموعه ها

customer-01
مزون عروس پارمیس
customer-02
دسته بندی ها
شماره دفترخانه
نام مدیر
نام خانوادگی مدیر
اتاق عقد مجزا
ظرفیت اتاق عقد
استان
شهر
منطقه شهرداری
سطح قیمت
حداقل امتیاز

دفتر رسمی ازدواج 7 ارومیه در سال تاسیس شده است. مدیریت این دفتر بر عهده جناب آقای محمدامين ملاحسن پور می باشد. برای توضیحات بیشتر بر روی جزئیات کلیک کنید.
سطح قیمت: نامشخص
تلفن: 044
آدرس: آذربایجان غربی، ارومیه، خيابان امام خمینی (ره)، طبقه فوقاني پاساژ ستارخان
تاریخ آخرین ویرایش: 23 ارديبهشت 1396

دفتر رسمی ازدواج 20 ارومیه در سال تاسیس شده است. مدیریت این دفتر بر عهده جناب آقای حسين تيباش می باشد. برای توضیحات بیشتر بر روی جزئیات کلیک کنید.
سطح قیمت: نامشخص
تلفن: 044
آدرس: آذربایجان غربی، ارومیه، مدرس، بلوار استاد شهريار، كوي 4
تاریخ آخرین ویرایش: 23 ارديبهشت 1396

دفتر رسمی ازدواج 8 ارومیه در سال تاسیس شده است. مدیریت این دفتر بر عهده جناب آقای ميراصغر آزادموسوي می باشد. برای توضیحات بیشتر بر روی جزئیات کلیک کنید.
سطح قیمت: نامشخص
تلفن: 044
آدرس: آذربایجان غربی، ارومیه، خيابان اميني، پنجراه
تاریخ آخرین ویرایش: 23 ارديبهشت 1396

دفتر رسمی ازدواج 10 ارومیه در سال تاسیس شده است. مدیریت این دفتر بر عهده جناب آقای محمد بانه اي می باشد. برای توضیحات بیشتر بر روی جزئیات کلیک کنید.
سطح قیمت: نامشخص
تلفن: 044
آدرس: آذربایجان غربی، ارومیه، فلكه آبياري، جنب مسجد نور
تاریخ آخرین ویرایش: 23 ارديبهشت 1396

دفتر رسمی ازدواج 4 ارومیه در سال تاسیس شده است. مدیریت این دفتر بر عهده جناب آقای علي بيگ ميرزائي می باشد. برای توضیحات بیشتر بر روی جزئیات کلیک کنید.
سطح قیمت: نامشخص
تلفن: 044
آدرس: آذربایجان غربی، ارومیه، خيابان مدني 3، نبش كوچه برنج آبادي، پلاك 55
تاریخ آخرین ویرایش: 23 ارديبهشت 1396

دفتر رسمی ازدواج 203 تبریز در سال تاسیس شده است. مدیریت این دفتر بر عهده جناب آقای عسگر آقاجانی می باشد. برای توضیحات بیشتر بر روی جزئیات کلیک کنید.
سطح قیمت: نامشخص
تلفن: 041
آدرس: آذربایجان شرقی، تبریز، انتهای خیابان آخونی، كوی شادگان 3، بوستان 2
تاریخ آخرین ویرایش: 18 ارديبهشت 1396

دفتر رسمی ازدواج 3 تبریز در سال تاسیس شده است. مدیریت این دفتر بر عهده جناب آقای حیدر پاسدار بخشایش می باشد. برای توضیحات بیشتر بر روی جزئیات کلیک کنید.
سطح قیمت: نامشخص
تلفن: 041
آدرس: آذربایجان شرقی، تبریز، منظریه، 30 متری شاهد، پلاك 7
تاریخ آخرین ویرایش: 18 ارديبهشت 1396

دفتر رسمی ازدواج 5 تبریز در سال تاسیس شده است. مدیریت این دفتر بر عهده جناب آقای داود دارآفرین می باشد. برای توضیحات بیشتر بر روی جزئیات کلیک کنید.
سطح قیمت: نامشخص
تلفن: 041
آدرس: آذربایجان شرقی، تبریز، پل قاری، بازار فیروزه، پلاك 205، طبقه دوم
تاریخ آخرین ویرایش: 18 ارديبهشت 1396

دفتر رسمی ازدواج 10 تبریز در سال تاسیس شده است. مدیریت این دفتر بر عهده جناب آقای مصطفی صدیق جانبهان می باشد. برای توضیحات بیشتر بر روی جزئیات کلیک کنید.
سطح قیمت: نامشخص
تلفن: 041
آدرس: آذربایجان شرقی، تبریز، انتهای خیابان جلالیه، روبروی بانك ملی
تاریخ آخرین ویرایش: 18 ارديبهشت 1396

دفتر رسمی ازدواج 198 تبریز در سال تاسیس شده است. مدیریت این دفتر بر عهده جناب آقای جواد عباسعلی زاده می باشد. برای توضیحات بیشتر بر روی جزئیات کلیک کنید.
سطح قیمت: نامشخص
تلفن: 041
آدرس: آذربایجان شرقی، تبریز، انتهای خیابان جالیه، پایین تر از كلینیك صفا، پلاک 26/2
تاریخ آخرین ویرایش: 18 ارديبهشت 1396

دفتر رسمی ازدواج 227 تبریز در سال تاسیس شده است. مدیریت این دفتر بر عهده جناب آقای غلامرضا ناصری می باشد. برای توضیحات بیشتر بر روی جزئیات کلیک کنید.
سطح قیمت: نامشخص
تلفن: 041
آدرس: آذربایجان شرقی، تبریز، خیابان پاسداران، جنب پل شهرداری، روبروی مطب دكتر دانشپوی
تاریخ آخرین ویرایش: 18 ارديبهشت 1396

دفتر رسمی ازدواج 6 تبریز در سال تاسیس شده است. مدیریت این دفتر بر عهده جناب آقای صالح ذاكری می باشد. برای توضیحات بیشتر بر روی جزئیات کلیک کنید.
سطح قیمت: نامشخص
تلفن: 041
آدرس: آذربایجان شرقی، تبریز، خیابان سرباز شهید، جنب مسجد صفای بنی هاشم، کوچه 27
تاریخ آخرین ویرایش: 18 ارديبهشت 1396

دفتر رسمی ازدواج 135 تبریز در سال تاسیس شده است. مدیریت این دفتر بر عهده جناب آقای عبدالرحیم واعظی می باشد. برای توضیحات بیشتر بر روی جزئیات کلیک کنید.
سطح قیمت: نامشخص
تلفن: 041
آدرس: آذربایجان شرقی، تبریز، سه راهی ولیعصر (عج)، برج سینا، طبقه 4
تاریخ آخرین ویرایش: 18 ارديبهشت 1396

دفتر رسمی ازدواج 117 تبریز در سال تاسیس شده است. مدیریت این دفتر بر عهده جناب آقای میر محمد موسوی شناس می باشد. برای توضیحات بیشتر بر روی جزئیات کلیک کنید.
سطح قیمت: نامشخص
تلفن: 041
آدرس: آذربایجان شرقی، تبریز، خیابان عباسی، ساحتمان سنا، طبقه اول
تاریخ آخرین ویرایش: 18 ارديبهشت 1396

دفتر رسمی ازدواج 231 تبریز در سال تاسیس شده است. مدیریت این دفتر بر عهده جناب آقای یونس بحری پور متنق می باشد. برای توضیحات بیشتر بر روی جزئیات کلیک کنید.
سطح قیمت: نامشخص
تلفن: 041
آدرس: آذربایجان شرقی، تبریز، خیابان شهید منتظری، میدان فدك، به سمت خیابان حافظ، ساختمان چهل ستون، طبقه سوم
تاریخ آخرین ویرایش: 18 ارديبهشت 1396

دفتر رسمی ازدواج 242 تبریز در سال تاسیس شده است. مدیریت این دفتر بر عهده جناب آقای محمود زارع نکارستان می باشد. برای توضیحات بیشتر بر روی جزئیات کلیک کنید.
سطح قیمت: نامشخص
تلفن: 041
آدرس: آذربایجان شرقی، تبریز، خیابان پاسداران، پل شهرداری، روبروی درمانگاه شبانه روزی سجاد
تاریخ آخرین ویرایش: 18 ارديبهشت 1396

دفتر رسمی ازدواج 69 تبریز در سال تاسیس شده است. مدیریت این دفتر بر عهده جناب آقای جعفرآقا واعظ قراملكی می باشد. برای توضیحات بیشتر بر روی جزئیات کلیک کنید.
سطح قیمت: نامشخص
تلفن: 041
آدرس: آذربایجان شرقی، تبریز، قراملك، خیابان شهدای قراملك، بن بست 22
تاریخ آخرین ویرایش: 18 ارديبهشت 1396

دفتر رسمی ازدواج 223 تبریز در سال تاسیس شده است. مدیریت این دفتر بر عهده جناب آقای توحید ورمزیاری می باشد. برای توضیحات بیشتر بر روی جزئیات کلیک کنید.
سطح قیمت: نامشخص
تلفن: 041
آدرس: آذربایجان شرقی، تبریز، كوی ولیعصر (عج)، فلكه بازار، ابتدای خیابان سنگ فرش، طبقه فوقانی بانك ملی
تاریخ آخرین ویرایش: 18 ارديبهشت 1396

دفتر رسمی ازدواج 237 تبریز در سال تاسیس شده است. مدیریت این دفتر بر عهده جناب آقای مهدی صاریخان خلجان می باشد. برای توضیحات بیشتر بر روی جزئیات کلیک کنید.
سطح قیمت: نامشخص
تلفن: 041
آدرس: آذربایجان شرقی، تبریز، چهار راه لاله، ابتدای خیابان لاله، روبروی سونای رضوان، پلاک 138، طبقه اول غربی
تاریخ آخرین ویرایش: 18 ارديبهشت 1396

دفتر رسمی ازدواج 244 تبریز در سال تاسیس شده است. مدیریت این دفتر بر عهده جناب آقای حسین فقیه می باشد. برای توضیحات بیشتر بر روی جزئیات کلیک کنید.
سطح قیمت: نامشخص
تلفن: 041
آدرس: آذربایجان شرقی، تبریز، خیابان ابرسان، روبروی پارك كمال، كوی روشن، كوچه شمس، پلاك 27
تاریخ آخرین ویرایش: 18 ارديبهشت 1396
f logo
وب سایت شاخ نبات در سال ۱۳۹۵ فعالیت خود را آغاز کرد. این وب سایت توسط گروه فناوری اطلاعات پگاهان طراحی و اجرا شده است. هدف ما ایجاد یک بانک اطلاعاتی جامع و کامل از نیازمندی های زوج های جوان برای برگزاری جشن زیبای عروسی می باشد. شاخ نبات امکان دسترسی آسان، بررسی و انتخاب صحیح را برای عروس و داماد های عزیز فراهم می کند. همکاران ما در شاخ نبات یک زندگی شیرین و عاقبت به خیری را برای همه جوانان ایرانی آرزومند است. امیدواریم سهم کوچکی در شادی شما داشته باشیم.
توجه! توجه! توجه!
توجه: شاخ نبات تنها یک بانک اطلاعاتی از اطلاعات ارائه شده توسط مجموعه ها می باشد و بررسی و تایید صحت اطلاعات ارائه شده از طرف مجموعه های ثبت شده به عهده شما عزیزان می باشد.
خبرنامه شاخ نبات
با عضویت در خبرنامه شاخ نبات می توانید از آخرین تخفیف های تالارهای عروسی، آتلیه های عروس، مزون های عروس، دفترخانه های ازدواج، آرایشگاه های عروس و مجموعه های اجاره و تزئین ماشین عروس آگاه شوید. همچنین می توانید با عضویت در خبرنامه در جریان تازه ترین مقالات مجله اینترنتی شاخ نبات قرار بگیرید.
logo-samandehi