• جامع ترین دایرکتوری خدمات دهندگان ازدواج

مجموعه ها

مجموعه ها

customer-01
مزون عروس پارمیس
customer-02
دسته بندی ها
شماره دفترخانه
نام مدیر
نام خانوادگی مدیر
اتاق عقد مجزا
ظرفیت اتاق عقد
استان
شهر
منطقه شهرداری
سطح قیمت
حداقل امتیاز

دفتر رسمی ازدواج 166 تبریز در سال تاسیس شده است. مدیریت این دفتر بر عهده جناب آقای محمدرضا فتحی می باشد. برای توضیحات بیشتر بر روی جزئیات کلیک کنید.
سطح قیمت: نامشخص
تلفن: 041
آدرس: آذربایجان شرقی، تبریز، خیابان عباسی، روبروی نان ماشینی، طبقه فوقانی دفترخانه 140 اسناد رسمی
تاریخ آخرین ویرایش: 18 ارديبهشت 1396

دفتر رسمی ازدواج 106 تبریز در سال تاسیس شده است. مدیریت این دفتر بر عهده جناب آقای ابراهیم ارمغانی كلوانق می باشد. برای توضیحات بیشتر بر روی جزئیات کلیک کنید.
سطح قیمت: نامشخص
تلفن: 041
آدرس: آذربایجان شرقی، تبریز، خیابان منتظری (مارالان)، میدان سجادیه، نبش كوچه سیدلر
تاریخ آخرین ویرایش: 18 ارديبهشت 1396

دفتر رسمی ازدواج 234 تبریز در سال تاسیس شده است. مدیریت این دفتر بر عهده جناب آقای میرقاسم موسوی قراگوزلو می باشد. برای توضیحات بیشتر بر روی جزئیات کلیک کنید.
سطح قیمت: نامشخص
تلفن: 041
آدرس: آذربایجان شرقی، تبریز، شهرك باغمیشه، میدان ارغوان شیت 4، خیابان میثاق، طبقه فوقانی املاك علیپور
تاریخ آخرین ویرایش: 18 ارديبهشت 1396

دفتر رسمی ازدواج 219 تبریز در سال تاسیس شده است. مدیریت این دفتر بر عهده جناب آقای محمد نجف پورسرای می باشد. برای توضیحات بیشتر بر روی جزئیات کلیک کنید.
سطح قیمت: نامشخص
تلفن: 041
آدرس: آذربایجان شرقی، تبریز، شهرك شهید چمران، میدان شهید قاضی، طبقه فوقانی پاساژ توحید
تاریخ آخرین ویرایش: 18 ارديبهشت 1396

دفتر رسمی ازدواج 246 تبریز در سال تاسیس شده است. مدیریت این دفتر بر عهده جناب آقای یونس مردی می باشد. برای توضیحات بیشتر بر روی جزئیات کلیک کنید.
سطح قیمت: نامشخص
تلفن: 041
آدرس: آذربایجان شرقی، تبریز، میدان شهید غهمیده، پشت پمپ بنزین، خیابان پیام، پلاك 31
تاریخ آخرین ویرایش: 18 ارديبهشت 1396

دفتر رسمی ازدواج 208 تبریز در سال تاسیس شده است. مدیریت این دفتر بر عهده جناب آقای محمد قاری صدوقی می باشد. برای توضیحات بیشتر بر روی جزئیات کلیک کنید.
سطح قیمت: نامشخص
تلفن: 041
آدرس: آذربایجان شرقی، تبریز، بین نصف راه و كوی اشكان، كوچه شهید پروین زاده، پلاك 5، طبقه چهارم
تاریخ آخرین ویرایش: 18 ارديبهشت 1396

دفتر رسمی ازدواج 211 تبریز در سال تاسیس شده است. مدیریت این دفتر بر عهده جناب آقای محمد حمزه ای می باشد. برای توضیحات بیشتر بر روی جزئیات کلیک کنید.
سطح قیمت: نامشخص
تلفن: 041
آدرس: آذربایجان شرقی، تبریز، خیابان پاسداران، پل شهرداری (حیدر آباد)
تاریخ آخرین ویرایش: 18 ارديبهشت 1396

دفتر رسمی ازدواج 9 تبریز در سال تاسیس شده است. مدیریت این دفتر بر عهده جناب آقای قاسم بعدی بناب می باشد. برای توضیحات بیشتر بر روی جزئیات کلیک کنید.
سطح قیمت: نامشخص
تلفن: 041
آدرس: آذربایجان شرقی، تبریز، خیابان جمهوری اسلامی، نرسیده به چهار راه گجیل، روبروی بانك ملت
تاریخ آخرین ویرایش: 18 ارديبهشت 1396

دفتر رسمی ازدواج 24 تبریز در سال تاسیس شده است. مدیریت این دفتر بر عهده جناب آقای اوسط آقاپوربی شك می باشد. برای توضیحات بیشتر بر روی جزئیات کلیک کنید.
سطح قیمت: نامشخص
تلفن: 041
آدرس: آذربایجان شرقی، تبریز، خیابان ستارخان، روبروی پمپ بنزین
تاریخ آخرین ویرایش: 18 ارديبهشت 1396

دفتر رسمی ازدواج 23 تبریز در سال تاسیس شده است. مدیریت این دفتر بر عهده جناب آقای سبزعلی پورحسن می باشد. برای توضیحات بیشتر بر روی جزئیات کلیک کنید.
سطح قیمت: نامشخص
تلفن: 041
آدرس: آذربایجان شرقی، تبریز، خیابان ستارخان، خیابان یكه دكان، جنب اداره برق، كوچه لامكانی، پلاک 1
تاریخ آخرین ویرایش: 18 ارديبهشت 1396

دفتر رسمی ازدواج 107 تبریز در سال تاسیس شده است. مدیریت این دفتر بر عهده جناب آقای عیسی علمی می باشد. برای توضیحات بیشتر بر روی جزئیات کلیک کنید.
سطح قیمت: نامشخص
تلفن: 041
آدرس: آذربایجان شرقی، تبریز، خیابان شریعتی شمالی، جنب بازارچه 110، طبقه اول
تاریخ آخرین ویرایش: 18 ارديبهشت 1396

دفتر رسمی ازدواج 70 تبریز در سال تاسیس شده است. مدیریت این دفتر بر عهده جناب آقای سیدصادق سیدموسوی می باشد. برای توضیحات بیشتر بر روی جزئیات کلیک کنید.
سطح قیمت: نامشخص
تلفن: 041
آدرس: آذربایجان شرقی، تبریز، خیابان ششگلان، روبروی مسجد میرمحمودآقا
تاریخ آخرین ویرایش: 18 ارديبهشت 1396

دفتر رسمی ازدواج 14 تبریز در سال تاسیس شده است. مدیریت این دفتر بر عهده جناب آقای داود محمدزاده می باشد. برای توضیحات بیشتر بر روی جزئیات کلیک کنید.
سطح قیمت: نامشخص
تلفن: 041
آدرس: آذربایجان شرقی، تبریز، خیابان شهید جدیری، تقاطع پاستور جدید، به سمت خیابان 13 آبان، پلاك 10، طبقه 2
تاریخ آخرین ویرایش: 18 ارديبهشت 1396

دفتر رسمی ازدواج 12 تبریز در سال تاسیس شده است. مدیریت این دفتر بر عهده جناب آقای عزیز باباپورورزقان می باشد. برای توضیحات بیشتر بر روی جزئیات کلیک کنید.
سطح قیمت: نامشخص
تلفن: 041
آدرس: آذربایجان شرقی، تبریز، خیابان شهید قره باغی، سه راه بهشتی، بالاتر از درمانگاه لقمان، پلاك 3/25
تاریخ آخرین ویرایش: 18 ارديبهشت 1396

دفتر رسمی ازدواج 22 تبریز در سال تاسیس شده است. مدیریت این دفتر بر عهده جناب آقای مجتبی امین سرند می باشد. برای توضیحات بیشتر بر روی جزئیات کلیک کنید.
سطح قیمت: نامشخص
تلفن: 041
آدرس: آذربایجان شرقی، تبریز، خیابان شهید مدنی، بازار بزرگ چرم تبریز
تاریخ آخرین ویرایش: 18 ارديبهشت 1396

دفتر رسمی ازدواج 53 تبریز در سال تاسیس شده است. مدیریت این دفتر بر عهده جناب آقای جواد زینالی می باشد. برای توضیحات بیشتر بر روی جزئیات کلیک کنید.
سطح قیمت: نامشخص
تلفن: 041
آدرس: آذربایجان شرقی، تبریز، خیابان شهید مفتح، روبروی مسجد ملاحسن
تاریخ آخرین ویرایش: 18 ارديبهشت 1396

دفتر رسمی ازدواج 1 تبریز در سال تاسیس شده است. مدیریت این دفتر بر عهده جناب آقای اصغر جعفریان اسكوئی می باشد. برای توضیحات بیشتر بر روی جزئیات کلیک کنید.
سطح قیمت: نامشخص
تلفن: 041
آدرس: آذربایجان شرقی، تبریز، خیابان طالقانی، بالاتر از مسجد غریبلر
تاریخ آخرین ویرایش: 18 ارديبهشت 1396

دفتر رسمی ازدواج 132 تبریز در سال تاسیس شده است. مدیریت این دفتر بر عهده جناب آقای مجید فاتحی قراجه می باشد. برای توضیحات بیشتر بر روی جزئیات کلیک کنید.
سطح قیمت: نامشخص
تلفن: 041
آدرس: آذربایجان شرقی، تبریز، خیابان عباسی، روبروی مسجد آل الله، نبش كوی توحید
تاریخ آخرین ویرایش: 18 ارديبهشت 1396

دفتر رسمی ازدواج 201 تبریز در سال تاسیس شده است. مدیریت این دفتر بر عهده جناب آقای سید محمدرضا موسوی هیق می باشد. برای توضیحات بیشتر بر روی جزئیات کلیک کنید.
سطح قیمت: نامشخص
تلفن: 041
آدرس: آذربایجان شرقی، تبریز، خیابان عباسی، نرسیده به تقاطع توانیر، روبروی پست بانك، ساختمان الماس، طبقه اول
تاریخ آخرین ویرایش: 18 ارديبهشت 1396

دفتر رسمی ازدواج 158 تبریز در سال تاسیس شده است. مدیریت این دفتر بر عهده جناب آقای صمد یاریان قوزوللو می باشد. برای توضیحات بیشتر بر روی جزئیات کلیک کنید.
سطح قیمت: نامشخص
تلفن: 041
آدرس: آذربایجان شرقی، تبریز، خیابان قدس، كوی شهید علافی، 8 متری شهید مقدم نژاد، پلاك 14
تاریخ آخرین ویرایش: 18 ارديبهشت 1396
f logo
وب سایت شاخ نبات در سال ۱۳۹۵ فعالیت خود را آغاز کرد. این وب سایت توسط گروه فناوری اطلاعات پگاهان طراحی و اجرا شده است. هدف ما ایجاد یک بانک اطلاعاتی جامع و کامل از نیازمندی های زوج های جوان برای برگزاری جشن زیبای عروسی می باشد. شاخ نبات امکان دسترسی آسان، بررسی و انتخاب صحیح را برای عروس و داماد های عزیز فراهم می کند. همکاران ما در شاخ نبات یک زندگی شیرین و عاقبت به خیری را برای همه جوانان ایرانی آرزومند است. امیدواریم سهم کوچکی در شادی شما داشته باشیم.
توجه
توجه: شاخ نبات تنها یک بانک اطلاعاتی از اطلاعات ارائه شده توسط مجموعه ها می باشد و بررسی و تایید صحت اطلاعات ارائه شده از طرف مجموعه های ثبت شده به عهده شما عزیزان می باشد.
logo-samandehi
خبرنامه شاخ نبات
با عضویت در خبرنامه شاخ نبات می توانید از آخرین تخفیف های تالارهای عروسی، آتلیه های عروس، مزون های عروس، دفترخانه های ازدواج، آرایشگاه های عروس و مجموعه های اجاره و تزئین ماشین عروس آگاه شوید. همچنین می توانید با عضویت در خبرنامه در جریان تازه ترین مقالات مجله اینترنتی شاخ نبات قرار بگیرید.