• راهنمای خدمات دهندگان ازدواج

مجموعه ها

مجموعه ها

customer-01
مزون عروس پارمیس
customer-02
دسته بندی ها
شماره دفترخانه
نام مدیر
نام خانوادگی مدیر
اتاق عقد مجزا
ظرفیت اتاق عقد
استان
شهر
منطقه شهرداری
سطح قیمت
حداقل امتیاز

دفتر رسمی ازدواج 10 تبریز در سال تاسیس شده است. مدیریت این دفتر بر عهده جناب آقای مصطفی صدیق جانبهان می باشد. برای توضیحات بیشتر بر روی جزئیات کلیک کنید.
سطح قیمت: نامشخص
تلفن: 041
آدرس: آذربایجان شرقی، تبریز، انتهای خیابان جلالیه، روبروی بانك ملی
تاریخ آخرین ویرایش: 18 ارديبهشت 1396

دفتر رسمی ازدواج 5 تبریز در سال تاسیس شده است. مدیریت این دفتر بر عهده جناب آقای داود دارآفرین می باشد. برای توضیحات بیشتر بر روی جزئیات کلیک کنید.
سطح قیمت: نامشخص
تلفن: 041
آدرس: آذربایجان شرقی، تبریز، پل قاری، بازار فیروزه، پلاك 205، طبقه دوم
تاریخ آخرین ویرایش: 18 ارديبهشت 1396

دفتر رسمی ازدواج 43 تبریز در سال تاسیس شده است. مدیریت این دفتر بر عهده جناب آقای یوسف برومندآتاجان می باشد. برای توضیحات بیشتر بر روی جزئیات کلیک کنید.
سطح قیمت: نامشخص
تلفن: 041
آدرس: آذربایجان شرقی، تبریز، فلكه نصف راه، روبروی مخابرات، جنب بانك سپه، ساختمان شماره 2
تاریخ آخرین ویرایش: 18 ارديبهشت 1396

دفتر رسمی ازدواج 238 تبریز در سال تاسیس شده است. مدیریت این دفتر بر عهده جناب آقای ابراهیم فرج اللهی می باشد. برای توضیحات بیشتر بر روی جزئیات کلیک کنید.
سطح قیمت: نامشخص
تلفن: 041
آدرس: آذربایجان شرقی، تبریز، میدان انقلاب (پل ارم)، ابتدای شهرك ارم، ساختمان پزشكان ارم، طبقه اول
تاریخ آخرین ویرایش: 18 ارديبهشت 1396

دفتر رسمی ازدواج 130 تبریز در سال تاسیس شده است. مدیریت این دفتر بر عهده جناب آقای حسن اسحقی كجاباد می باشد. برای توضیحات بیشتر بر روی جزئیات کلیک کنید.
سطح قیمت: نامشخص
تلفن: 041
آدرس: آذربایجان شرقی، تبریز، میدان جهاد، كوی شهید پروینی زاده، طبقه 4
تاریخ آخرین ویرایش: 18 ارديبهشت 1396

دفتر رسمی ازدواج 206 تبریز در سال تاسیس شده است. مدیریت این دفتر بر عهده جناب آقای علی حاجی بلند می باشد. برای توضیحات بیشتر بر روی جزئیات کلیک کنید.
سطح قیمت: نامشخص
تلفن: 041
آدرس: آذربایجان شرقی، تبریز، نرسیده به شهرك ارم، جنب میدان انقلاب، ساختمان شهرداری، طبقه فوقانی مركز بهداشت شهریار
تاریخ آخرین ویرایش: 18 ارديبهشت 1396

دفتر رسمی ازدواج 56 تبریز در سال تاسیس شده است. مدیریت این دفتر بر عهده جناب آقای عباسقلی مولائی فرد می باشد. برای توضیحات بیشتر بر روی جزئیات کلیک کنید.
سطح قیمت: نامشخص
تلفن: 041
آدرس: آذربایجان شرقی، تبریز، خیابان آزادی، نبش چهار راه منتظری (مارالان)، ساختمان سالار، طبقه 2
تاریخ آخرین ویرایش: 18 ارديبهشت 1396

دفتر رسمی ازدواج 136 تبریز در سال تاسیس شده است. مدیریت این دفتر بر عهده جناب آقای یداله جدیدی اول می باشد. برای توضیحات بیشتر بر روی جزئیات کلیک کنید.
سطح قیمت: نامشخص
تلفن: 041
آدرس: آذربایجان شرقی، تبریز، خیابان امام خمینی (ره)، بالاتر از ایستگاه تپلی باغ، نرسیده به بانك قوامین، پلاك 10/58
تاریخ آخرین ویرایش: 18 ارديبهشت 1396

دفتر رسمی ازدواج 241 تبریز در سال تاسیس شده است. مدیریت این دفتر بر عهده جناب آقای طهماسب طهماسب نژادكرجانی می باشد. برای توضیحات بیشتر بر روی جزئیات کلیک کنید.
سطح قیمت: نامشخص
تلفن: 041
آدرس: آذربایجان شرقی، تبریز، خیابان آزادی، چهار راه لاله، نبش كوی توحید یك، پلاك 21، طبقه 4
تاریخ آخرین ویرایش: 18 ارديبهشت 1396

دفتر رسمی ازدواج 13 تبریز در سال تاسیس شده است. مدیریت این دفتر بر عهده جناب آقای خلیل وكیل باغمیشه می باشد. برای توضیحات بیشتر بر روی جزئیات کلیک کنید.
سطح قیمت: نامشخص
تلفن: 041
آدرس: آذربایجان شرقی، تبریز، خیابان امام خمینی (ره)، كوی 13 آبان، كوچه ناصر رحیم سبحانی، ساختمان 104، طبقه اول
تاریخ آخرین ویرایش: 18 ارديبهشت 1396

دفتر رسمی ازدواج 34 تبریز در سال تاسیس شده است. مدیریت این دفتر بر عهده جناب آقای ابوالقاسم محمدی پارام می باشد. برای توضیحات بیشتر بر روی جزئیات کلیک کنید.
سطح قیمت: نامشخص
تلفن: 041
آدرس: آذربایجان شرقی، تبریز، خیابان شمس تبریزی، روبروی مدرسه سردار ملی
تاریخ آخرین ویرایش: 18 ارديبهشت 1396

دفتر رسمی ازدواج 222 تبریز در سال تاسیس شده است. مدیریت این دفتر بر عهده جناب آقای مهدی وطن زاد می باشد. برای توضیحات بیشتر بر روی جزئیات کلیک کنید.
سطح قیمت: نامشخص
تلفن: 041
آدرس: آذربایجان شرقی، تبریز، خیابان آذربایجان، مابین چهار راه بهار و آخونی، جنب نمایشگاه ستایش، كوچه نسیم، پلاك 1
تاریخ آخرین ویرایش: 18 ارديبهشت 1396

دفتر رسمی ازدواج 230 تبریز در سال تاسیس شده است. مدیریت این دفتر بر عهده جناب آقای بهزاد بایبوردی می باشد. برای توضیحات بیشتر بر روی جزئیات کلیک کنید.
سطح قیمت: نامشخص
تلفن: 041
آدرس: آذربایجان شرقی، تبریز، خیابان ثقه الاسلام شمالی، سه راه شمس تبریزی، جنب داروخانه دكتر امیر قاسمی، پلاك 783
تاریخ آخرین ویرایش: 18 ارديبهشت 1396

دفتر رسمی ازدواج 146 تبریز در سال تاسیس شده است. مدیریت این دفتر بر عهده جناب آقای سیدرضا شمس موسوی می باشد. برای توضیحات بیشتر بر روی جزئیات کلیک کنید.
سطح قیمت: نامشخص
تلفن: 041
آدرس: آذربایجان شرقی، تبریز، خیابان دارائی، روبروی مسجد شكلی، كوچه احمدی، شماره 32
تاریخ آخرین ویرایش: 18 ارديبهشت 1396

دفتر رسمی ازدواج 166 تبریز در سال تاسیس شده است. مدیریت این دفتر بر عهده جناب آقای محمدرضا فتحی می باشد. برای توضیحات بیشتر بر روی جزئیات کلیک کنید.
سطح قیمت: نامشخص
تلفن: 041
آدرس: آذربایجان شرقی، تبریز، خیابان عباسی، روبروی نان ماشینی، طبقه فوقانی دفترخانه 140 اسناد رسمی
تاریخ آخرین ویرایش: 18 ارديبهشت 1396

دفتر رسمی ازدواج 106 تبریز در سال تاسیس شده است. مدیریت این دفتر بر عهده جناب آقای ابراهیم ارمغانی كلوانق می باشد. برای توضیحات بیشتر بر روی جزئیات کلیک کنید.
سطح قیمت: نامشخص
تلفن: 041
آدرس: آذربایجان شرقی، تبریز، خیابان منتظری (مارالان)، میدان سجادیه، نبش كوچه سیدلر
تاریخ آخرین ویرایش: 18 ارديبهشت 1396

دفتر رسمی ازدواج 234 تبریز در سال تاسیس شده است. مدیریت این دفتر بر عهده جناب آقای میرقاسم موسوی قراگوزلو می باشد. برای توضیحات بیشتر بر روی جزئیات کلیک کنید.
سطح قیمت: نامشخص
تلفن: 041
آدرس: آذربایجان شرقی، تبریز، شهرك باغمیشه، میدان ارغوان شیت 4، خیابان میثاق، طبقه فوقانی املاك علیپور
تاریخ آخرین ویرایش: 18 ارديبهشت 1396

دفتر رسمی ازدواج 219 تبریز در سال تاسیس شده است. مدیریت این دفتر بر عهده جناب آقای محمد نجف پورسرای می باشد. برای توضیحات بیشتر بر روی جزئیات کلیک کنید.
سطح قیمت: نامشخص
تلفن: 041
آدرس: آذربایجان شرقی، تبریز، شهرك شهید چمران، میدان شهید قاضی، طبقه فوقانی پاساژ توحید
تاریخ آخرین ویرایش: 18 ارديبهشت 1396

دفتر رسمی ازدواج 246 تبریز در سال تاسیس شده است. مدیریت این دفتر بر عهده جناب آقای یونس مردی می باشد. برای توضیحات بیشتر بر روی جزئیات کلیک کنید.
سطح قیمت: نامشخص
تلفن: 041
آدرس: آذربایجان شرقی، تبریز، میدان شهید غهمیده، پشت پمپ بنزین، خیابان پیام، پلاك 31
تاریخ آخرین ویرایش: 18 ارديبهشت 1396

دفتر رسمی ازدواج 208 تبریز در سال تاسیس شده است. مدیریت این دفتر بر عهده جناب آقای محمد قاری صدوقی می باشد. برای توضیحات بیشتر بر روی جزئیات کلیک کنید.
سطح قیمت: نامشخص
تلفن: 041
آدرس: آذربایجان شرقی، تبریز، بین نصف راه و كوی اشكان، كوچه شهید پروین زاده، پلاك 5، طبقه چهارم
تاریخ آخرین ویرایش: 18 ارديبهشت 1396
f logo
وب سایت شاخ نبات در سال ۱۳۹۵ فعالیت خود را آغاز کرد. این وب سایت توسط گروه فناوری اطلاعات پگاهان طراحی و اجرا شده است. هدف ما ایجاد یک بانک اطلاعاتی جامع و کامل از نیازمندی های زوج های جوان برای برگزاری جشن زیبای عروسی می باشد. شاخ نبات امکان دسترسی آسان، بررسی و انتخاب صحیح را برای عروس و داماد های عزیز فراهم می کند. همکاران ما در شاخ نبات یک زندگی شیرین و عاقبت به خیری را برای همه جوانان ایرانی آرزومند است. امیدواریم سهم کوچکی در شادی شما داشته باشیم.
توجه! توجه! توجه!
توجه: شاخ نبات تنها یک بانک اطلاعاتی از اطلاعات ارائه شده توسط مجموعه ها می باشد و بررسی و تایید صحت اطلاعات ارائه شده از طرف مجموعه های ثبت شده به عهده شما عزیزان می باشد.
خبرنامه شاخ نبات
با عضویت در خبرنامه شاخ نبات می توانید از آخرین تخفیف های تالارهای عروسی، آتلیه های عروس، مزون های عروس، دفترخانه های ازدواج، آرایشگاه های عروس و مجموعه های اجاره و تزئین ماشین عروس آگاه شوید. همچنین می توانید با عضویت در خبرنامه در جریان تازه ترین مقالات مجله اینترنتی شاخ نبات قرار بگیرید.
logo-samandehi