• راهنمای خدمات دهندگان ازدواج

مجموعه ها

مجموعه ها

customer-01
مزون عروس پارمیس
customer-02
دسته بندی ها
شماره دفترخانه
نام مدیر
نام خانوادگی مدیر
اتاق عقد مجزا
ظرفیت اتاق عقد
استان
شهر
منطقه شهرداری
سطح قیمت
حداقل امتیاز

دفتر رسمی ازدواج 202 تبریز در سال تاسیس شده است. مدیریت این دفتر بر عهده جناب آقای محمدعلی اسماعیل پور می باشد. برای توضیحات بیشتر بر روی جزئیات کلیک کنید.
سطح قیمت: نامشخص
تلفن: 041
آدرس: آذربایجان شرقی، تبریز، شهرك ارم، 24 متری شهریار، کوچه 7
تاریخ آخرین ویرایش: 18 ارديبهشت 1396

دفتر رسمی ازدواج 204 تبریز در سال تاسیس شده است. مدیریت این دفتر بر عهده جناب آقای فیروز باغی شادباد می باشد. برای توضیحات بیشتر بر روی جزئیات کلیک کنید.
سطح قیمت: نامشخص
تلفن: 041
آدرس: آذربایجان شرقی، تبریز، دروازه تهران، خیابان سعدی، طبقه دوم بیمه ایران
تاریخ آخرین ویرایش: 18 ارديبهشت 1396

دفتر رسمی ازدواج 220 تبریز در سال تاسیس شده است. مدیریت این دفتر بر عهده جناب آقای محمدرضا یوسفی آرباطان می باشد. برای توضیحات بیشتر بر روی جزئیات کلیک کنید.
سطح قیمت: نامشخص
تلفن: 041
آدرس: آذربایجان شرقی، تبریز، خیابان هفت تیر (آبرسان)، ابتدای بیلانكوه
تاریخ آخرین ویرایش: 18 ارديبهشت 1396

دفتر رسمی ازدواج 229 تبریز در سال تاسیس شده است. مدیریت این دفتر بر عهده جناب آقای یوسف نیك اندیش می باشد. برای توضیحات بیشتر بر روی جزئیات کلیک کنید.
سطح قیمت: نامشخص
تلفن: 041
آدرس: آذربایجان شرقی، تبریز، خیابان منجم سلطان زاده، خیابان شهید صمدی وثوق، كوچه شیرفروشان، پلاك 26
تاریخ آخرین ویرایش: 18 ارديبهشت 1396

دفتر رسمی ازدواج 158 تبریز در سال تاسیس شده است. مدیریت این دفتر بر عهده جناب آقای صمد یاریان قوزوللو می باشد. برای توضیحات بیشتر بر روی جزئیات کلیک کنید.
سطح قیمت: نامشخص
تلفن: 041
آدرس: آذربایجان شرقی، تبریز، خیابان قدس، كوی شهید علافی، 8 متری شهید مقدم نژاد، پلاك 14
تاریخ آخرین ویرایش: 18 ارديبهشت 1396

دفتر رسمی ازدواج 201 تبریز در سال تاسیس شده است. مدیریت این دفتر بر عهده جناب آقای سید محمدرضا موسوی هیق می باشد. برای توضیحات بیشتر بر روی جزئیات کلیک کنید.
سطح قیمت: نامشخص
تلفن: 041
آدرس: آذربایجان شرقی، تبریز، خیابان عباسی، نرسیده به تقاطع توانیر، روبروی پست بانك، ساختمان الماس، طبقه اول
تاریخ آخرین ویرایش: 18 ارديبهشت 1396

دفتر رسمی ازدواج 132 تبریز در سال تاسیس شده است. مدیریت این دفتر بر عهده جناب آقای مجید فاتحی قراجه می باشد. برای توضیحات بیشتر بر روی جزئیات کلیک کنید.
سطح قیمت: نامشخص
تلفن: 041
آدرس: آذربایجان شرقی، تبریز، خیابان عباسی، روبروی مسجد آل الله، نبش كوی توحید
تاریخ آخرین ویرایش: 18 ارديبهشت 1396

دفتر رسمی ازدواج 9 تبریز در سال تاسیس شده است. مدیریت این دفتر بر عهده جناب آقای قاسم بعدی بناب می باشد. برای توضیحات بیشتر بر روی جزئیات کلیک کنید.
سطح قیمت: نامشخص
تلفن: 041
آدرس: آذربایجان شرقی، تبریز، خیابان جمهوری اسلامی، نرسیده به چهار راه گجیل، روبروی بانك ملت
تاریخ آخرین ویرایش: 18 ارديبهشت 1396

دفتر رسمی ازدواج 24 تبریز در سال تاسیس شده است. مدیریت این دفتر بر عهده جناب آقای اوسط آقاپوربی شك می باشد. برای توضیحات بیشتر بر روی جزئیات کلیک کنید.
سطح قیمت: نامشخص
تلفن: 041
آدرس: آذربایجان شرقی، تبریز، خیابان ستارخان، روبروی پمپ بنزین
تاریخ آخرین ویرایش: 18 ارديبهشت 1396

دفتر رسمی ازدواج 23 تبریز در سال تاسیس شده است. مدیریت این دفتر بر عهده جناب آقای سبزعلی پورحسن می باشد. برای توضیحات بیشتر بر روی جزئیات کلیک کنید.
سطح قیمت: نامشخص
تلفن: 041
آدرس: آذربایجان شرقی، تبریز، خیابان ستارخان، خیابان یكه دكان، جنب اداره برق، كوچه لامكانی، پلاک 1
تاریخ آخرین ویرایش: 18 ارديبهشت 1396

دفتر رسمی ازدواج 211 تبریز در سال تاسیس شده است. مدیریت این دفتر بر عهده جناب آقای محمد حمزه ای می باشد. برای توضیحات بیشتر بر روی جزئیات کلیک کنید.
سطح قیمت: نامشخص
تلفن: 041
آدرس: آذربایجان شرقی، تبریز، خیابان پاسداران، پل شهرداری (حیدر آباد)
تاریخ آخرین ویرایش: 18 ارديبهشت 1396

دفتر رسمی ازدواج 107 تبریز در سال تاسیس شده است. مدیریت این دفتر بر عهده جناب آقای عیسی علمی می باشد. برای توضیحات بیشتر بر روی جزئیات کلیک کنید.
سطح قیمت: نامشخص
تلفن: 041
آدرس: آذربایجان شرقی، تبریز، خیابان شریعتی شمالی، جنب بازارچه 110، طبقه اول
تاریخ آخرین ویرایش: 18 ارديبهشت 1396

دفتر رسمی ازدواج 70 تبریز در سال تاسیس شده است. مدیریت این دفتر بر عهده جناب آقای سیدصادق سیدموسوی می باشد. برای توضیحات بیشتر بر روی جزئیات کلیک کنید.
سطح قیمت: نامشخص
تلفن: 041
آدرس: آذربایجان شرقی، تبریز، خیابان ششگلان، روبروی مسجد میرمحمودآقا
تاریخ آخرین ویرایش: 18 ارديبهشت 1396

دفتر رسمی ازدواج 14 تبریز در سال تاسیس شده است. مدیریت این دفتر بر عهده جناب آقای داود محمدزاده می باشد. برای توضیحات بیشتر بر روی جزئیات کلیک کنید.
سطح قیمت: نامشخص
تلفن: 041
آدرس: آذربایجان شرقی، تبریز، خیابان شهید جدیری، تقاطع پاستور جدید، به سمت خیابان 13 آبان، پلاك 10، طبقه 2
تاریخ آخرین ویرایش: 18 ارديبهشت 1396

دفتر رسمی ازدواج 12 تبریز در سال تاسیس شده است. مدیریت این دفتر بر عهده جناب آقای عزیز باباپورورزقان می باشد. برای توضیحات بیشتر بر روی جزئیات کلیک کنید.
سطح قیمت: نامشخص
تلفن: 041
آدرس: آذربایجان شرقی، تبریز، خیابان شهید قره باغی، سه راه بهشتی، بالاتر از درمانگاه لقمان، پلاك 3/25
تاریخ آخرین ویرایش: 18 ارديبهشت 1396

دفتر رسمی ازدواج 22 تبریز در سال تاسیس شده است. مدیریت این دفتر بر عهده جناب آقای مجتبی امین سرند می باشد. برای توضیحات بیشتر بر روی جزئیات کلیک کنید.
سطح قیمت: نامشخص
تلفن: 041
آدرس: آذربایجان شرقی، تبریز، خیابان شهید مدنی، بازار بزرگ چرم تبریز
تاریخ آخرین ویرایش: 18 ارديبهشت 1396

دفتر رسمی ازدواج 53 تبریز در سال تاسیس شده است. مدیریت این دفتر بر عهده جناب آقای جواد زینالی می باشد. برای توضیحات بیشتر بر روی جزئیات کلیک کنید.
سطح قیمت: نامشخص
تلفن: 041
آدرس: آذربایجان شرقی، تبریز، خیابان شهید مفتح، روبروی مسجد ملاحسن
تاریخ آخرین ویرایش: 18 ارديبهشت 1396

دفتر رسمی ازدواج 1 تبریز در سال تاسیس شده است. مدیریت این دفتر بر عهده جناب آقای اصغر جعفریان اسكوئی می باشد. برای توضیحات بیشتر بر روی جزئیات کلیک کنید.
سطح قیمت: نامشخص
تلفن: 041
آدرس: آذربایجان شرقی، تبریز، خیابان طالقانی، بالاتر از مسجد غریبلر
تاریخ آخرین ویرایش: 18 ارديبهشت 1396

دفتر رسمی ازدواج 199 تبریز در سال تاسیس شده است. مدیریت این دفتر بر عهده جناب آقای پرویز دروگری می باشد. برای توضیحات بیشتر بر روی جزئیات کلیک کنید.
سطح قیمت: نامشخص
تلفن: 041
آدرس: آذربایجان شرقی، تبریز، خیابان امام خمینی (ره)، بالاتر از كوی شهید غلامی، بن بست شهید زارع، پلاك 121
تاریخ آخرین ویرایش: 18 ارديبهشت 1396

دفتر رسمی ازدواج 221 تبریز در سال تاسیس شده است. مدیریت این دفتر بر عهده جناب آقای محمد شکرزاده آرباطان می باشد. برای توضیحات بیشتر بر روی جزئیات کلیک کنید.
سطح قیمت: نامشخص
تلفن: 041
آدرس: آذربایجان شرقی، تبریز، جاده ایل گلی، فلكه خیام، كوچه اول، پلاك 2
تاریخ آخرین ویرایش: 18 ارديبهشت 1396
f logo
وب سایت شاخ نبات در سال ۱۳۹۵ فعالیت خود را آغاز کرد. این وب سایت توسط گروه فناوری اطلاعات پگاهان طراحی و اجرا شده است. هدف ما ایجاد یک بانک اطلاعاتی جامع و کامل از نیازمندی های زوج های جوان برای برگزاری جشن زیبای عروسی می باشد. شاخ نبات امکان دسترسی آسان، بررسی و انتخاب صحیح را برای عروس و داماد های عزیز فراهم می کند. همکاران ما در شاخ نبات یک زندگی شیرین و عاقبت به خیری را برای همه جوانان ایرانی آرزومند است. امیدواریم سهم کوچکی در شادی شما داشته باشیم.
توجه! توجه! توجه!
توجه: شاخ نبات تنها یک بانک اطلاعاتی از اطلاعات ارائه شده توسط مجموعه ها می باشد و بررسی و تایید صحت اطلاعات ارائه شده از طرف مجموعه های ثبت شده به عهده شما عزیزان می باشد.
خبرنامه شاخ نبات
با عضویت در خبرنامه شاخ نبات می توانید از آخرین تخفیف های تالارهای عروسی، آتلیه های عروس، مزون های عروس، دفترخانه های ازدواج، آرایشگاه های عروس و مجموعه های اجاره و تزئین ماشین عروس آگاه شوید. همچنین می توانید با عضویت در خبرنامه در جریان تازه ترین مقالات مجله اینترنتی شاخ نبات قرار بگیرید.
logo-samandehi