• جامع ترین دایرکتوری خدمات دهندگان ازدواج

مجموعه ها

مجموعه ها

customer-01
مزون عروس پارمیس
customer-02
دسته بندی ها
شماره دفترخانه
نام مدیر
نام خانوادگی مدیر
اتاق عقد مجزا
ظرفیت اتاق عقد
استان
شهر
منطقه شهرداری
سطح قیمت
حداقل امتیاز

دفتر رسمی ازدواج 333 تهران در سال تاسیس شده است. مدیریت این دفتر بر عهده سید مجدالدین فاطمی واعظ می باشد. برای توضیحات بیشتر بر روی جزئیات کلیک کنید.
سطح قیمت: نامشخص
تلفن: 021
آدرس: تهران، تهران، بزرگراه آیت الله صدر (غرب به شرق)، بعد از خروجی های کاوه جنوب وکاوه شمال (بهار)، خروجی منظریه، اول خیابان رحمانی، کوی میرافضل، پلاک 22
تاریخ آخرین ویرایش: 05 شهریور 1395

دفتر رسمی ازدواج 336 تهران در سال تاسیس شده است. مدیریت این دفتر بر عهده کاظم کمالی زارچ می باشد. برای توضیحات بیشتر بر روی جزئیات کلیک کنید.
سطح قیمت: نامشخص
تلفن: 021
آدرس: تهران، تهران، خیابان ستارخان، نرسیده به سه راه تهران ویلا، خیابان 16 متری شهید عباس دهقان، کوچه شهید پارسائیان، پلاک 14
تاریخ آخرین ویرایش: 05 شهریور 1395

دفتر رسمی ازدواج 339 تهران در سال تاسیس شده است. مدیریت این دفتر بر عهده سید مهدی حسینی می باشد. برای توضیحات بیشتر بر روی جزئیات کلیک کنید.
سطح قیمت: نامشخص
تلفن: 021
آدرس: تهران، تهران، خیابان دامپزشکی، نرسیده به 21 متری جی، کوچه شهید محمدی مخبر، بن بست شاملو، پلاک 2، طبقه 1
تاریخ آخرین ویرایش: 05 شهریور 1395

دفتر رسمی ازدواج 340 تهران در سال تاسیس شده است. مدیریت این دفتر بر عهده محمد صادق اخوان می باشد. برای توضیحات بیشتر بر روی جزئیات کلیک کنید.
سطح قیمت: نامشخص
تلفن: 021
آدرس: تهران، تهران، خیابان شهرآرا، بلوک 18، پلاک 14، واحد 35
تاریخ آخرین ویرایش: 05 شهریور 1395

دفتر رسمی ازدواج 341 تهران در سال تاسیس شده است. مدیریت این دفتر بر عهده سلطان احمد یونسی اینی علیا می باشد. برای توضیحات بیشتر بر روی جزئیات کلیک کنید.
سطح قیمت: نامشخص
تلفن: 021
آدرس: تهران، تهران، فلکه چهارم تهرانپارس، وفادار غربی، ضلع شرقی مجتمع قضایی شهید باهنر، ساختمان محمد ابراهیم، واحد 2
تاریخ آخرین ویرایش: 05 شهریور 1395

دفتر رسمی ازدواج 342 تهران در سال تاسیس شده است. مدیریت این دفتر بر عهده هرمز گرجی می باشد. برای توضیحات بیشتر بر روی جزئیات کلیک کنید.
سطح قیمت: نامشخص
تلفن: 021
آدرس: تهران، تهران، فلکه چهارم تهرانپارس، ضلع شرقی مجتمع قضایی شهید باهنر، پلاک 14
تاریخ آخرین ویرایش: 05 شهریور 1395

دفتر رسمی ازدواج 344 تهران در سال تاسیس شده است. مدیریت این دفتر بر عهده محمد ابراهیم بیات می باشد. برای توضیحات بیشتر بر روی جزئیات کلیک کنید.
سطح قیمت: نامشخص
تلفن: 021
آدرس: تهران، تهران، میدان امام حسین (ع)، خیابان دماوند، خیابان شهید محمد منتظری، تقاطع چهار راه شهید مرتجایی، پلاک 289
تاریخ آخرین ویرایش: 05 شهریور 1395

دفتر رسمی ازدواج 346 تهران در سال تاسیس شده است. مدیریت این دفتر بر عهده سید علی موسوی لر می باشد. برای توضیحات بیشتر بر روی جزئیات کلیک کنید.
سطح قیمت: نامشخص
تلفن: 021
آدرس: تهران، تهران، میدان فاطمی، خیابان شهید گمنام، نبش کوچه 1/4، پلاک 113، طبقه 1
تاریخ آخرین ویرایش: 05 شهریور 1395

دفتر رسمی ازدواج 350 تهران در سال تاسیس شده است. مدیریت این دفتر بر عهده سید کمال میر محمدی می باشد. برای توضیحات بیشتر بر روی جزئیات کلیک کنید.
سطح قیمت: نامشخص
تلفن: 021
آدرس: تهران، تهران، خیابان اختیاریه جنوبی، نرسیده به خیابان دولت، پلاک 33
تاریخ آخرین ویرایش: 05 شهریور 1395

دفتر رسمی ازدواج 353 تهران در سال تاسیس شده است. مدیریت این دفتر بر عهده آقاسی ولی زاده الوان می باشد. برای توضیحات بیشتر بر روی جزئیات کلیک کنید.
سطح قیمت: نامشخص
تلفن: 021
آدرس: تهران، تهران، کیانشهر، خیابان شهید ابراهیمی، پلاک 115
تاریخ آخرین ویرایش: 05 شهریور 1395

دفتر رسمی ازدواج 354 تهران در سال تاسیس شده است. مدیریت این دفتر بر عهده سید مصطفی سادات بهشتی می باشد. برای توضیحات بیشتر بر روی جزئیات کلیک کنید.
سطح قیمت: نامشخص
تلفن: 021
آدرس: تهران، تهران، میدان خراسان، خیابان خراسان، خیابان لرزاده، مقابل مسجد لرزاده، پلاک50، طبقه 2
تاریخ آخرین ویرایش: 05 شهریور 1395

دفتر رسمی ازدواج 355 تهران در سال تاسیس شده است. مدیریت این دفتر بر عهده علی یوسفی می باشد. برای توضیحات بیشتر بر روی جزئیات کلیک کنید.
سطح قیمت: نامشخص
تلفن: 021
آدرس: تهران، تهران، خیابان سید جمال الدین اسدآبادی (یوسف آباد)، خیابان فتحی شقاقی، نبش خیابان جهان مهر، پلاک 63
تاریخ آخرین ویرایش: 05 شهریور 1395

دفتر رسمی ازدواج 356 تهران در سال تاسیس شده است. مدیریت این دفتر بر عهده ناصر علی افضل نژاد می باشد. برای توضیحات بیشتر بر روی جزئیات کلیک کنید.
سطح قیمت: نامشخص
تلفن: 021
آدرس: تهران، تهران، خیابان شهید عراقی، خیابان اردیبهشت، کوچه یزدان، پلاک 10
تاریخ آخرین ویرایش: 05 شهریور 1395

دفتر رسمی ازدواج 358 تهران در سال تاسیس شده است. مدیریت این دفتر بر عهده سید عبد الامیر روحانی پور دزفولی می باشد. برای توضیحات بیشتر بر روی جزئیات کلیک کنید.
سطح قیمت: نامشخص
تلفن: 021
آدرس: تهران، تهران، خیابان 17 شهریور، نرسیده به میدان خراسان، ساختمان همشهری، طبقه 1
تاریخ آخرین ویرایش: 05 شهریور 1395

دفتر رسمی ازدواج 359 تهران در سال تاسیس شده است. مدیریت این دفتر بر عهده مرتضی صیدی می باشد. برای توضیحات بیشتر بر روی جزئیات کلیک کنید.
سطح قیمت: نامشخص
تلفن: 021
آدرس: تهران، تهران، خیابان آزادی، روبروی دانشگاه صنعتی شریف، نبش کوچه شهید گرانمایه، پلاک 446، طبقه 1، واحد 2
تاریخ آخرین ویرایش: 05 شهریور 1395

دفتر رسمی ازدواج 360 تهران در سال تاسیس شده است. مدیریت این دفتر بر عهده یوسف ملائی صفائی می باشد. برای توضیحات بیشتر بر روی جزئیات کلیک کنید.
سطح قیمت: نامشخص
تلفن: 021
آدرس: تهران، تهران، خیابان آذربایجان، روبروی پمپ بنزین، پلاک 1005، طبقه 2، واحد 5
تاریخ آخرین ویرایش: 05 شهریور 1395

دفتر رسمی ازدواج 364 تهران در سال تاسیس شده است. مدیریت این دفتر بر عهده فرزاد اماندار می باشد. برای توضیحات بیشتر بر روی جزئیات کلیک کنید.
سطح قیمت: نامشخص
تلفن: 021
آدرس: تهران، تهران، میدان پونک، خیابان میرزا بابایی، بین چهار راه عدل و سردار جنگل، پلاک 89، طبقه 1
تاریخ آخرین ویرایش: 05 شهریور 1395

دفتر رسمی ازدواج 365 تهران در سال تاسیس شده است. مدیریت این دفتر بر عهده عبدالرحمن یعقوبی می باشد. برای توضیحات بیشتر بر روی جزئیات کلیک کنید.
سطح قیمت: نامشخص
تلفن: 021
آدرس: تهران، تهران، خیابان انقلاب، پیچ شمیران، خیابان صفی علیشاه، کوچه تهرانی، پلاک 34، طبقه 2
تاریخ آخرین ویرایش: 05 شهریور 1395

دفتر رسمی ازدواج 367 تهران در سال تاسیس شده است. مدیریت این دفتر بر عهده مرتضی خلیلی می باشد. برای توضیحات بیشتر بر روی جزئیات کلیک کنید.
سطح قیمت: نامشخص
تلفن: 021
آدرس: تهران، تهران، شمیران، ابتدای دارآباد، روبروی پارک موزه حیات وحش، جنب کوهپایه چهارم، پلاک 133
تاریخ آخرین ویرایش: 05 شهریور 1395

دفتر رسمی ازدواج 368 تهران در سال تاسیس شده است. مدیریت این دفتر بر عهده سید محمد فروغی آرانی می باشد. برای توضیحات بیشتر بر روی جزئیات کلیک کنید.
سطح قیمت: نامشخص
تلفن: 021
آدرس: تهران، تهران، خیابان پیروزی، چهار راه کوکا کولا، مقابل ایستگاه مترو نبرد، پلاک 419، طبقه 4
تاریخ آخرین ویرایش: 05 شهریور 1395
f logo
وب سایت شاخ نبات در سال ۱۳۹۵ فعالیت خود را آغاز کرد. این وب سایت توسط گروه فناوری اطلاعات پگاهان طراحی و اجرا شده است. هدف ما ایجاد یک بانک اطلاعاتی جامع و کامل از نیازمندی های زوج های جوان برای برگزاری جشن زیبای عروسی می باشد. شاخ نبات امکان دسترسی آسان، بررسی و انتخاب صحیح را برای عروس و داماد های عزیز فراهم می کند. همکاران ما در شاخ نبات یک زندگی شیرین و عاقبت به خیری را برای همه جوانان ایرانی آرزومند است. امیدواریم سهم کوچکی در شادی شما داشته باشیم.
توجه
توجه: شاخ نبات تنها یک بانک اطلاعاتی از اطلاعات ارائه شده توسط مجموعه ها می باشد و بررسی و تایید صحت اطلاعات ارائه شده از طرف مجموعه های ثبت شده به عهده شما عزیزان می باشد.
logo-samandehi
خبرنامه شاخ نبات
با عضویت در خبرنامه شاخ نبات می توانید از آخرین تخفیف های تالارهای عروسی، آتلیه های عروس، مزون های عروس، دفترخانه های ازدواج، آرایشگاه های عروس و مجموعه های اجاره و تزئین ماشین عروس آگاه شوید. همچنین می توانید با عضویت در خبرنامه در جریان تازه ترین مقالات مجله اینترنتی شاخ نبات قرار بگیرید.