• راهنمای خدمات دهندگان ازدواج

مجموعه ها

مجموعه ها

customer-01
مزون عروس پارمیس
customer-02
دسته بندی ها
شماره دفترخانه
نام مدیر
نام خانوادگی مدیر
اتاق عقد مجزا
ظرفیت اتاق عقد
استان
شهر
منطقه شهرداری
سطح قیمت
حداقل امتیاز

دفتر رسمی ازدواج 67 زاهدان در سال تاسیس شده است. مدیریت این دفتر بر عهده جناب آقای منصور بندانی می باشد. برای توضیحات بیشتر بر روی جزئیات کلیک کنید.
سطح قیمت: نامشخص
تلفن: 054
آدرس: سیستان و بلوچستان، زاهدان، بلوار شهید فاضلی، روبروی فاضلی 9
تاریخ آخرین ویرایش: 24 ارديبهشت 1396

دفتر رسمی ازدواج 68 زاهدان در سال تاسیس شده است. مدیریت این دفتر بر عهده جناب آقای حامد عبدالمالکی می باشد. برای توضیحات بیشتر بر روی جزئیات کلیک کنید.
سطح قیمت: نامشخص
تلفن: 054
آدرس: سیستان و بلوچستان، زاهدان، خیابان طالقانی، نبش طالقانی 9
تاریخ آخرین ویرایش: 24 ارديبهشت 1396

دفتر رسمی ازدواج 75 زاهدان در سال تاسیس شده است. مدیریت این دفتر بر عهده جناب آقای محمد اویسی کیخا می باشد. برای توضیحات بیشتر بر روی جزئیات کلیک کنید.
سطح قیمت: نامشخص
تلفن: 054
آدرس: سیستان و بلوچستان، زاهدان، بلوار شهید مزاری، تقاطع مزاری و آزادگان
تاریخ آخرین ویرایش: 24 ارديبهشت 1396

دفتر رسمی ازدواج 76 زاهدان در سال تاسیس شده است. مدیریت این دفتر بر عهده جناب آقای یدالله نیکخواه نوری می باشد. برای توضیحات بیشتر بر روی جزئیات کلیک کنید.
سطح قیمت: نامشخص
تلفن: 054
آدرس: سیستان و بلوچستان، زاهدان، خیابان شهید بهشتی، بهشتی 2
تاریخ آخرین ویرایش: 24 ارديبهشت 1396

دفتر رسمی ازدواج 78 زاهدان در سال تاسیس شده است. مدیریت این دفتر بر عهده جناب آقای غلامرضا پژمان می باشد. برای توضیحات بیشتر بر روی جزئیات کلیک کنید.
سطح قیمت: نامشخص
تلفن: 054
آدرس: سیستان و بلوچستان، زاهدان، خیابان آزادی، نبش آزادی 11، جنب مهمانپذیر گیلان
تاریخ آخرین ویرایش: 24 ارديبهشت 1396

دفتر رسمی ازدواج 85 زاهدان در سال تاسیس شده است. مدیریت این دفتر بر عهده جناب آقای محمودرضا آخوندی می باشد. برای توضیحات بیشتر بر روی جزئیات کلیک کنید.
سطح قیمت: نامشخص
تلفن: 054
آدرس: سیستان و بلوچستان، زاهدان، خیابان مصلی، حد فاصل خیابان طالقانی و آزادی، طبقه فوقانی نمایشگاه قائم
تاریخ آخرین ویرایش: 24 ارديبهشت 1396

دفتر رسمی ازدواج 5 زاهدان در سال تاسیس شده است. مدیریت این دفتر بر عهده جناب آقای منصور اله دینی حصاروئیه می باشد. برای توضیحات بیشتر بر روی جزئیات کلیک کنید.
سطح قیمت: نامشخص
تلفن: 054
آدرس: سیستان و بلوچستان، زاهدان، خیابان شهید بهشتی، نبش بهشتی 30
تاریخ آخرین ویرایش: 24 ارديبهشت 1396

دفتر رسمی ازدواج 6 زاهدان در سال تاسیس شده است. مدیریت این دفتر بر عهده جناب آقای حسین علی شهرکی مقدم می باشد. برای توضیحات بیشتر بر روی جزئیات کلیک کنید.
سطح قیمت: نامشخص
تلفن: 054
آدرس: سیستان و بلوچستان، زاهدان، میدان شهدا، ابتدای خیابان طالقانی، روبروی بانک صنعت ومعدن، جنب فروشگاه لوازم اداری قاسمی
تاریخ آخرین ویرایش: 24 ارديبهشت 1396

دفتر رسمی ازدواج 9 زاهدان در سال تاسیس شده است. مدیریت این دفتر بر عهده جناب آقای رضا معروف می باشد. برای توضیحات بیشتر بر روی جزئیات کلیک کنید.
سطح قیمت: نامشخص
تلفن: 054
آدرس: سیستان و بلوچستان، زاهدان، تقاطع خیابان آزادی و امام خمینی (ره)، جنب سرپرستی بانک تجارت، پلاک 16
تاریخ آخرین ویرایش: 24 ارديبهشت 1396

دفتر رسمی ازدواج 10 زاهدان در سال تاسیس شده است. مدیریت این دفتر بر عهده جناب آقای حمیدرضا خزاعی می باشد. برای توضیحات بیشتر بر روی جزئیات کلیک کنید.
سطح قیمت: نامشخص
تلفن: 054
آدرس: سیستان و بلوچستان، زاهدان، خیابان امیرالمومنین (ع)، مقابل مسجد علی ابن ابیطالب (ع)
تاریخ آخرین ویرایش: 24 ارديبهشت 1396

دفتر رسمی ازدواج 12 زاهدان در سال تاسیس شده است. مدیریت این دفتر بر عهده جناب آقای احمد علی رضوانی می باشد. برای توضیحات بیشتر بر روی جزئیات کلیک کنید.
سطح قیمت: نامشخص
تلفن: 054
آدرس: سیستان و بلوچستان، زاهدان، خیابان امیرالمومنین 8، طبقه دوم دفتر اسناد رسمی شماره 12
تاریخ آخرین ویرایش: 24 ارديبهشت 1396

دفتر رسمی ازدواج 14 زاهدان در سال تاسیس شده است. مدیریت این دفتر بر عهده جناب آقای اردشیر نخعی می باشد. برای توضیحات بیشتر بر روی جزئیات کلیک کنید.
سطح قیمت: نامشخص
تلفن: 054
آدرس: سیستان و بلوچستان، زاهدان، خیابان دانشگاه، جنب بانک مسکن
تاریخ آخرین ویرایش: 24 ارديبهشت 1396

دفتر رسمی ازدواج 23 زاهدان در سال تاسیس شده است. مدیریت این دفتر بر عهده جناب آقای عباسعلی درویش زاده می باشد. برای توضیحات بیشتر بر روی جزئیات کلیک کنید.
سطح قیمت: نامشخص
تلفن: 054
آدرس: سیستان و بلوچستان، زاهدان، تقاطع خیابان سعدی و آزادی، جنب سازمان بازرسی
تاریخ آخرین ویرایش: 24 ارديبهشت 1396

دفتر رسمی ازدواج 28 زاهدان در سال تاسیس شده است. مدیریت این دفتر بر عهده جناب آقای نادر ناصحی می باشد. برای توضیحات بیشتر بر روی جزئیات کلیک کنید.
سطح قیمت: نامشخص
تلفن: 054
آدرس: سیستان و بلوچستان، زاهدان، خیابان امیرالمومنین (ع)، روبروی کلینیک بوعلی، حد فاصل امیرامومنین 11 و 13
تاریخ آخرین ویرایش: 24 ارديبهشت 1396

دفتر رسمی ازدواج 31 زاهدان در سال تاسیس شده است. مدیریت این دفتر بر عهده جناب آقای مجید براهوئی می باشد. برای توضیحات بیشتر بر روی جزئیات کلیک کنید.
سطح قیمت: نامشخص
تلفن: 054
آدرس: سیستان و بلوچستان، زاهدان، بلوار شهید مزاری، تقاطع امیرکبیر و بلوار شهید مزاری
تاریخ آخرین ویرایش: 24 ارديبهشت 1396

دفتر رسمی ازدواج 32 زاهدان در سال تاسیس شده است. مدیریت این دفتر بر عهده جناب آقای محمدرضا عابدی زاده می باشد. برای توضیحات بیشتر بر روی جزئیات کلیک کنید.
سطح قیمت: نامشخص
تلفن: 054
آدرس: سیستان و بلوچستان، زاهدان، خیابان امام خمینی (ره)، جنب هیئت رضویه خراسانیها
تاریخ آخرین ویرایش: 24 ارديبهشت 1396

دفتر رسمی ازدواج 33 زاهدان در سال تاسیس شده است. مدیریت این دفتر بر عهده جناب آقای مهدی هاشم زائی می باشد. برای توضیحات بیشتر بر روی جزئیات کلیک کنید.
سطح قیمت: نامشخص
تلفن: 054
آدرس: سیستان و بلوچستان، زاهدان، بلوار خرمشهر، تقاطع خیابان مصطفی خمینی، جنب بانک صادرات
تاریخ آخرین ویرایش: 24 ارديبهشت 1396

دفتر رسمی ازدواج 34 زاهدان در سال تاسیس شده است. مدیریت این دفتر بر عهده جناب آقای محمدحسین هاشم زهی می باشد. برای توضیحات بیشتر بر روی جزئیات کلیک کنید.
سطح قیمت: نامشخص
تلفن: 054
آدرس: سیستان و بلوچستان، زاهدان، بلوار شهید فاضلی، نرسیده به تقاطع انقلاب، روبروی فاضلی 21
تاریخ آخرین ویرایش: 24 ارديبهشت 1396

دفتر رسمی ازدواج 38 زاهدان در سال تاسیس شده است. مدیریت این دفتر بر عهده جناب آقای منصور راه انجام می باشد. برای توضیحات بیشتر بر روی جزئیات کلیک کنید.
سطح قیمت: نامشخص
تلفن: 054
آدرس: سیستان و بلوچستان، زاهدان، تقاطع بلوار شهید طباطبائی و شهید فاضلی، طبقه فوقانی نمایشگاه اتومبیل برکت
تاریخ آخرین ویرایش: 24 ارديبهشت 1396

دفتر رسمی ازدواج 39 زاهدان در سال تاسیس شده است. مدیریت این دفتر بر عهده جناب آقای مصطفی فرزانجو می باشد. برای توضیحات بیشتر بر روی جزئیات کلیک کنید.
سطح قیمت: نامشخص
تلفن: 054
آدرس: سیستان و بلوچستان، زاهدان، میدان امام علی (ع)، روبروی هتل صالح، ساختمان آفتاب شرق
تاریخ آخرین ویرایش: 24 ارديبهشت 1396
f logo
وب سایت شاخ نبات در سال ۱۳۹۵ فعالیت خود را آغاز کرد. این وب سایت توسط گروه فناوری اطلاعات پگاهان طراحی و اجرا شده است. هدف ما ایجاد یک بانک اطلاعاتی جامع و کامل از نیازمندی های زوج های جوان برای برگزاری جشن زیبای عروسی می باشد. شاخ نبات امکان دسترسی آسان، بررسی و انتخاب صحیح را برای عروس و داماد های عزیز فراهم می کند. همکاران ما در شاخ نبات یک زندگی شیرین و عاقبت به خیری را برای همه جوانان ایرانی آرزومند است. امیدواریم سهم کوچکی در شادی شما داشته باشیم.
توجه! توجه! توجه!
توجه: شاخ نبات تنها یک بانک اطلاعاتی از اطلاعات ارائه شده توسط مجموعه ها می باشد و بررسی و تایید صحت اطلاعات ارائه شده از طرف مجموعه های ثبت شده به عهده شما عزیزان می باشد.
خبرنامه شاخ نبات
با عضویت در خبرنامه شاخ نبات می توانید از آخرین تخفیف های تالارهای عروسی، آتلیه های عروس، مزون های عروس، دفترخانه های ازدواج، آرایشگاه های عروس و مجموعه های اجاره و تزئین ماشین عروس آگاه شوید. همچنین می توانید با عضویت در خبرنامه در جریان تازه ترین مقالات مجله اینترنتی شاخ نبات قرار بگیرید.
logo-samandehi