• جامع ترین دایرکتوری خدمات دهندگان ازدواج

مجموعه ها

مجموعه ها

customer-01
مزون عروس پارمیس
customer-02
دسته بندی ها
شماره دفترخانه
نام مدیر
نام خانوادگی مدیر
اتاق عقد مجزا
ظرفیت اتاق عقد
استان
شهر
منطقه شهرداری
سطح قیمت
حداقل امتیاز

دفتر رسمی ازدواج 14 ایلام در سال تاسیس شده است. مدیریت این دفتر بر عهده جناب آقای رحمت الله خاصی می باشد. برای توضیحات بیشتر بر روی جزئیات کلیک کنید.
سطح قیمت: نامشخص
تلفن: 084
آدرس: ایلام، ایلام، خیابان آیت الله حیدری، روبروی شرکت مخابرات استان ایلام
تاریخ آخرین ویرایش: 24 ارديبهشت 1396

دفتر رسمی ازدواج 19 ایوان در سال تاسیس شده است. مدیریت این دفتر بر عهده جناب آقای علی حسینی فر می باشد. برای توضیحات بیشتر بر روی جزئیات کلیک کنید.
سطح قیمت: نامشخص
تلفن: 084
آدرس: ایلام، ایوان ، خیابان شهید دستغیب، مقابل بنیاد شهید
تاریخ آخرین ویرایش: 24 ارديبهشت 1396

دفتر رسمی ازدواج 3 آبدانان در سال تاسیس شده است. مدیریت این دفتر بر عهده جناب آقای علی اصغر زارعی می باشد. برای توضیحات بیشتر بر روی جزئیات کلیک کنید.
سطح قیمت: نامشخص
تلفن: 084
آدرس: ایلام، آبدانان ، خیابان امام خمینی (ره)، تقاطع 15خرداد
تاریخ آخرین ویرایش: 24 ارديبهشت 1396

دفتر رسمی ازدواج 47 آبدانان در سال تاسیس شده است. مدیریت این دفتر بر عهده جناب آقای نورمراد محمدی می باشد. برای توضیحات بیشتر بر روی جزئیات کلیک کنید.
سطح قیمت: نامشخص
تلفن: 084
آدرس: ایلام، آبدانان ، خیابان شهید مصطفی خمینی (ره)، کوچه بن بست، پلاک 16
تاریخ آخرین ویرایش: 24 ارديبهشت 1396

دفتر رسمی ازدواج 5 بدره در سال تاسیس شده است. مدیریت این دفتر بر عهده جناب آقای علی رحیمی می باشد. برای توضیحات بیشتر بر روی جزئیات کلیک کنید.
سطح قیمت: نامشخص
تلفن: 084
آدرس: ایلام، بدره ، میدان شهدا، خیابان شهید عبدالرضا دوستانی
تاریخ آخرین ویرایش: 24 ارديبهشت 1396

دفتر رسمی ازدواج 4 چرداول در سال تاسیس شده است. مدیریت این دفتر بر عهده جناب آقای رسول امیدی می باشد. برای توضیحات بیشتر بر روی جزئیات کلیک کنید.
سطح قیمت: نامشخص
تلفن: 084
آدرس: ایلام، چرداول، خیابان ولیعصر (عج)، کوچه بیتا
تاریخ آخرین ویرایش: 24 ارديبهشت 1396

دفتر رسمی ازدواج 7 چرداول در سال تاسیس شده است. مدیریت این دفتر بر عهده جناب آقای عمران احمدی می باشد. برای توضیحات بیشتر بر روی جزئیات کلیک کنید.
سطح قیمت: نامشخص
تلفن: 084
آدرس: ایلام، چرداول، بلوار بسیج، جنب دفتر اسناد رسمی 13
تاریخ آخرین ویرایش: 24 ارديبهشت 1396

دفتر رسمی ازدواج 2 دره شهر در سال تاسیس شده است. مدیریت این دفتر بر عهده جناب آقای جمشید همتی می باشد. برای توضیحات بیشتر بر روی جزئیات کلیک کنید.
سطح قیمت: نامشخص
تلفن: 084
آدرس: ایلام، دره شهر ، خیابان شهید نوروزی، کوچه اطلس 2
تاریخ آخرین ویرایش: 24 ارديبهشت 1396

دفتر رسمی ازدواج 1 دره شهر در سال تاسیس شده است. مدیریت این دفتر بر عهده جناب آقای مهدی صفی نیا می باشد. برای توضیحات بیشتر بر روی جزئیات کلیک کنید.
سطح قیمت: نامشخص
تلفن: 084
آدرس: ایلام، دره شهر ، دره شهر، خیابان شهید نوروزی
تاریخ آخرین ویرایش: 24 ارديبهشت 1396

دفتر رسمی ازدواج 8 دهلران در سال تاسیس شده است. مدیریت این دفتر بر عهده جناب آقای علی هواسی می باشد. برای توضیحات بیشتر بر روی جزئیات کلیک کنید.
سطح قیمت: نامشخص
تلفن: 084
آدرس: ایلام، دهلران ، خیابان امام خمینی (ره)، کوچه شهید قربانی
تاریخ آخرین ویرایش: 24 ارديبهشت 1396

دفتر رسمی ازدواج 15 دهلران در سال تاسیس شده است. مدیریت این دفتر بر عهده جناب آقای عبدالرحمن کرمی می باشد. برای توضیحات بیشتر بر روی جزئیات کلیک کنید.
سطح قیمت: نامشخص
تلفن: 084
آدرس: ایلام، دهلران ، خیابان سعدی شمالی، بالاتر از بیت امام جمعه
تاریخ آخرین ویرایش: 24 ارديبهشت 1396

دفتر رسمی ازدواج 17 سیروان در سال تاسیس شده است. مدیریت این دفتر بر عهده جناب آقای فائق چراغی می باشد. برای توضیحات بیشتر بر روی جزئیات کلیک کنید.
سطح قیمت: نامشخص
تلفن: 084
آدرس: ایلام، سیروان، خیابان امام خمینی (ره)
تاریخ آخرین ویرایش: 24 ارديبهشت 1396

دفتر رسمی ازدواج 11 ملکشاهی در سال تاسیس شده است. مدیریت این دفتر بر عهده جناب آقای ایوب فرجی می باشد. برای توضیحات بیشتر بر روی جزئیات کلیک کنید.
سطح قیمت: نامشخص
تلفن: 084
آدرس: ایلام، ملکشاهی، خیابان ملکشاهی، میدان شهید بهشتی، روبروی بانک صادرات
تاریخ آخرین ویرایش: 24 ارديبهشت 1396

دفتر رسمی ازدواج 49 مهران در سال تاسیس شده است. مدیریت این دفتر بر عهده جناب آقای محمدحسین اسکندری می باشد. برای توضیحات بیشتر بر روی جزئیات کلیک کنید.
سطح قیمت: نامشخص
تلفن: 084
آدرس: ایلام، مهران ، بلوار سیدحسن، انتهای خیابان شهید آوند
تاریخ آخرین ویرایش: 24 ارديبهشت 1396

دفتر رسمی ازدواج 49 ارومیه در سال تاسیس شده است. مدیریت این دفتر بر عهده جناب آقای ميركاظم فرج زاده می باشد. برای توضیحات بیشتر بر روی جزئیات کلیک کنید.
سطح قیمت: نامشخص
تلفن: 044
آدرس: آذربایجان غربی، ارومیه، خیابان مدني 1، پلاك 77، طبقه فوقاني قنادي كاخ
تاریخ آخرین ویرایش: 23 ارديبهشت 1396

دفتر رسمی ازدواج 36 ارومیه در سال تاسیس شده است. مدیریت این دفتر بر عهده جناب آقای محمد امامي وند می باشد. برای توضیحات بیشتر بر روی جزئیات کلیک کنید.
سطح قیمت: نامشخص
تلفن: 044
آدرس: آذربایجان غربی، ارومیه، خيابان مدرس، خيابان عمار، روبروي بيمارستان امام خميني (ره)
تاریخ آخرین ویرایش: 23 ارديبهشت 1396

دفتر رسمی ازدواج 5 ارومیه در سال تاسیس شده است. مدیریت این دفتر بر عهده جناب آقای يونس مطلبي می باشد. برای توضیحات بیشتر بر روی جزئیات کلیک کنید.
سطح قیمت: نامشخص
تلفن: 044
آدرس: آذربایجان غربی، ارومیه، خيابان وليعصر (عج)، نبش كوچه 21 (شهيد حيدر علي حاجي زاده)، پلاك 6
تاریخ آخرین ویرایش: 23 ارديبهشت 1396

دفتر رسمی ازدواج 9 ارومیه در سال تاسیس شده است. مدیریت این دفتر بر عهده جناب آقای ميرنورالدين بني هاشم می باشد. برای توضیحات بیشتر بر روی جزئیات کلیک کنید.
سطح قیمت: نامشخص
تلفن: 044
آدرس: آذربایجان غربی، ارومیه، خيابان اميني، نبش كوچه 5، طبقه اول، واحد 1
تاریخ آخرین ویرایش: 23 ارديبهشت 1396

دفتر رسمی ازدواج 29 ارومیه در سال تاسیس شده است. مدیریت این دفتر بر عهده جناب آقای محمدرضا بابازاده پر می باشد. برای توضیحات بیشتر بر روی جزئیات کلیک کنید.
سطح قیمت: نامشخص
تلفن: 044
آدرس: آذربایجان غربی، ارومیه، شيخ تپه، ساختمان اداري مسكوني نهال سبز
تاریخ آخرین ویرایش: 23 ارديبهشت 1396

دفتر رسمی ازدواج 25 ارومیه در سال تاسیس شده است. مدیریت این دفتر بر عهده جناب آقای شريف مظلومي علويق می باشد. برای توضیحات بیشتر بر روی جزئیات کلیک کنید.
سطح قیمت: نامشخص
تلفن: 044
آدرس: آذربایجان غربی، ارومیه، ميدان چي چست، خيابان وحدت، جنب پمپ بنزين آرسام، پلاك 58
تاریخ آخرین ویرایش: 23 ارديبهشت 1396
f logo
وب سایت شاخ نبات در سال ۱۳۹۵ فعالیت خود را آغاز کرد. این وب سایت توسط گروه فناوری اطلاعات پگاهان طراحی و اجرا شده است. هدف ما ایجاد یک بانک اطلاعاتی جامع و کامل از نیازمندی های زوج های جوان برای برگزاری جشن زیبای عروسی می باشد. شاخ نبات امکان دسترسی آسان، بررسی و انتخاب صحیح را برای عروس و داماد های عزیز فراهم می کند. همکاران ما در شاخ نبات یک زندگی شیرین و عاقبت به خیری را برای همه جوانان ایرانی آرزومند است. امیدواریم سهم کوچکی در شادی شما داشته باشیم.
توجه
توجه: شاخ نبات تنها یک بانک اطلاعاتی از اطلاعات ارائه شده توسط مجموعه ها می باشد و بررسی و تایید صحت اطلاعات ارائه شده از طرف مجموعه های ثبت شده به عهده شما عزیزان می باشد.
logo-samandehi
خبرنامه شاخ نبات
با عضویت در خبرنامه شاخ نبات می توانید از آخرین تخفیف های تالارهای عروسی، آتلیه های عروس، مزون های عروس، دفترخانه های ازدواج، آرایشگاه های عروس و مجموعه های اجاره و تزئین ماشین عروس آگاه شوید. همچنین می توانید با عضویت در خبرنامه در جریان تازه ترین مقالات مجله اینترنتی شاخ نبات قرار بگیرید.