• جامع ترین دایرکتوری خدمات دهندگان ازدواج

مجموعه ها

مجموعه ها

customer-01
مزون عروس پارمیس
customer-02
دسته بندی ها
نام مدیر
نام خانوادگی مدیر
سطح قیمت
استان
شهر
منطقه شهرداری
حداقل امتیاز

تشریفات آذین در سال تاسیس شده است. این تشریفات با دارا بودن سالن و ظرفیت نفر، پذیرای مهمانان شما خواهد بود. مدیریت تشریفات آذین بر عهده جناب آقای خانی زاده می باشد. برای توضیحات بیشتر بر روی جزئیات کلیک کنید.
سطح قیمت: نامشخص
تلفن: 071
آدرس: فارس، شیراز، خیابان زند، ابتدای خیابان 7 تیر، ساختمان شیراز نقش، طبقه 3، واحد 4
تاریخ آخرین ویرایش: 25 ارديبهشت 1396

باغ تالار شاهین در سال تاسیس شده است. این باغ تالار با دارا بودن سالن و ظرفیت نفر، پذیرای مهمانان شما خواهد بود. مدیریت باغ تالار شاهین بر عهده جناب آقای لولیایی می باشد. برای توضیحات بیشتر بر روی جزئیات کلیک کنید.
سطح قیمت: نامشخص
تلفن: 071
آدرس: فارس، شیراز، روبروی شهرک بزین، خیابان ماشین های فرسوده
تاریخ آخرین ویرایش: 25 ارديبهشت 1396

باغ تالار عرفان در سال تاسیس شده است. این باغ تالار با دارا بودن سالن و ظرفیت نفر، پذیرای مهمانان شما خواهد بود. مدیریت باغ تالار عرفان بر عهده جناب آقای روستا می باشد. برای توضیحات بیشتر بر روی جزئیات کلیک کنید.
سطح قیمت: نامشخص
تلفن: 071
آدرس: فارس، شیراز، زیرگذر قصر دشت، بعد از بیمارستان قلب کوثر، نبش کوچه 32
تاریخ آخرین ویرایش: 25 ارديبهشت 1396

باغ تالار تسنیم در سال تاسیس شده است. این باغ تالار با دارا بودن سالن و ظرفیت نفر، پذیرای مهمانان شما خواهد بود. مدیریت باغ تالار تسنیم بر عهده جناب آقای سعید روشن می باشد. برای توضیحات بیشتر بر روی جزئیات کلیک کنید.
سطح قیمت: نامشخص
تلفن: 071
آدرس: فارس، شیراز، کمربندی اکبرآباد، به سمت پل صنایع، پانصد متر بعد از شهرک پردیس، خیابان حشمت الله دینکانی، نبش کوچه 6
تاریخ آخرین ویرایش: 25 ارديبهشت 1396

تشریفات اسدزاده در سال تاسیس شده است. این تشریفات با دارا بودن سالن و ظرفیت نفر، پذیرای مهمانان شما خواهد بود. مدیریت تشریفات اسدزاده بر عهده جناب آقای اسدزاده می باشد. برای توضیحات بیشتر بر روی جزئیات کلیک کنید.
سطح قیمت: نامشخص
تلفن: 071
آدرس: فارس، شیراز، خیابان عفیف آباد، بعد از کوچه ۷، طبقه فوقانی نمایندگی ال جی
تاریخ آخرین ویرایش: 25 ارديبهشت 1396

باغ تالار ارم در سال تاسیس شده است. این باغ تالار با دارا بودن سالن و ظرفیت نفر، پذیرای مهمانان شما خواهد بود. مدیریت باغ تالار ارم بر عهده جناب آقای مشروطه می باشد. برای توضیحات بیشتر بر روی جزئیات کلیک کنید.
سطح قیمت: نامشخص
تلفن: 071
آدرس: فارس، شیراز، بلوار صنایع، نرسیده به پل شهدای جهاد (انجیر)، کوچه 38 (دکتر حسابی)
تاریخ آخرین ویرایش: 25 ارديبهشت 1396

باغ تالار شبهای در سال تاسیس شده است. این باغ تالار با دارا بودن سالن و ظرفیت نفر، پذیرای مهمانان شما خواهد بود. مدیریت باغ تالار شبهای بر عهده جناب آقای حاجب می باشد. برای توضیحات بیشتر بر روی جزئیات کلیک کنید.
سطح قیمت: نامشخص
تلفن: 071
آدرس: فارس، شیراز، زیرگذر صنایع، به سمت کمربندی اکبر آباد، دور برگردان دوم، 10 متری حشمت الله دینکانی
تاریخ آخرین ویرایش: 25 ارديبهشت 1396

باغ تالار اصیل در سال تاسیس شده است. این باغ تالار با دارا بودن سالن و ظرفیت نفر، پذیرای مهمانان شما خواهد بود. مدیریت باغ تالار اصیل بر عهده جناب آقای غلامزاده می باشد. برای توضیحات بیشتر بر روی جزئیات کلیک کنید.
سطح قیمت: نامشخص
تلفن: 071
آدرس: فارس، شیراز، گویم، زیتون 7، پلاک 42
تاریخ آخرین ویرایش: 25 ارديبهشت 1396

باغ تالار آس در سال تاسیس شده است. این باغ تالار با دارا بودن سالن و ظرفیت نفر، پذیرای مهمانان شما خواهد بود. مدیریت باغ تالار آس بر عهده جناب آقای محمدی می باشد. برای توضیحات بیشتر بر روی جزئیات کلیک کنید.
سطح قیمت: نامشخص
تلفن: 071
آدرس: فارس، شیراز، جاده صدرا، دانشگاه پردیس، انتهای پارکینگ دانشگاه، سمت راست فرعی اول
تاریخ آخرین ویرایش: 25 ارديبهشت 1396

تشریفات کژال در سال تاسیس شده است. این تشریفات با دارا بودن سالن و ظرفیت نفر، پذیرای مهمانان شما خواهد بود. مدیریت تشریفات کژال بر عهده جناب آقای اسماعیلی می باشد. برای توضیحات بیشتر بر روی جزئیات کلیک کنید.
سطح قیمت: نامشخص
تلفن: 071
آدرس: فارس، شیراز، چهار راه ملاصدرا، ابتدای رحمت آباد، کوچه 26، ساختمان سحر، طبقه 5، واحد 9
تاریخ آخرین ویرایش: 25 ارديبهشت 1396

باغ تالار نارسیب در سال تاسیس شده است. این باغ تالار با دارا بودن سالن و ظرفیت نفر، پذیرای مهمانان شما خواهد بود. مدیریت باغ تالار نارسیب بر عهده جناب آقای خاست خدایی می باشد. برای توضیحات بیشتر بر روی جزئیات کلیک کنید.
سطح قیمت: نامشخص
تلفن: 071
آدرس: فارس، شیراز، 200 متر بالاتر از پلیس راه شیراز سپیدان
تاریخ آخرین ویرایش: 25 ارديبهشت 1396

تشریفات خلدبرین در سال تاسیس شده است. این تشریفات با دارا بودن سالن و ظرفیت نفر، پذیرای مهمانان شما خواهد بود. مدیریت تشریفات خلدبرین بر عهده جناب آقای غلامی می باشد. برای توضیحات بیشتر بر روی جزئیات کلیک کنید.
سطح قیمت: نامشخص
تلفن: 071
آدرس: فارس، شیراز، 800 متر بالاتر از پلیس راه شیراز سپیدان
تاریخ آخرین ویرایش: 25 ارديبهشت 1396

باغ تالار شایلین در سال تاسیس شده است. این باغ تالار با دارا بودن سالن و ظرفیت نفر، پذیرای مهمانان شما خواهد بود. مدیریت باغ تالار شایلین بر عهده جناب آقای باقری نژاد می باشد. برای توضیحات بیشتر بر روی جزئیات کلیک کنید.
سطح قیمت: نامشخص
تلفن: 071
آدرس: فارس، شیراز، جاده سپیدان، 500 متر بالاتر از پلیس راه
تاریخ آخرین ویرایش: 25 ارديبهشت 1396

باغ تالار کلاسیک در سال تاسیس شده است. این باغ تالار با دارا بودن سالن و ظرفیت نفر، پذیرای مهمانان شما خواهد بود. مدیریت باغ تالار کلاسیک بر عهده جناب آقای عرفان منش می باشد. برای توضیحات بیشتر بر روی جزئیات کلیک کنید.
سطح قیمت: نامشخص
تلفن: 071
آدرس: فارس، شیراز، 900 متر بالاتر از پلیس راه شیراز سپیدان
تاریخ آخرین ویرایش: 25 ارديبهشت 1396

باغ تالار قصر خاطره در سال تاسیس شده است. این باغ تالار با دارا بودن سالن و ظرفیت نفر، پذیرای مهمانان شما خواهد بود. مدیریت باغ تالار قصر خاطره بر عهده جناب آقای حسینی می باشد. برای توضیحات بیشتر بر روی جزئیات کلیک کنید.
سطح قیمت: نامشخص
تلفن: 071
آدرس: فارس، شیراز، دوکوهک، 700 متر بالاتر از پمپ بنزین، سمت راست
تاریخ آخرین ویرایش: 25 ارديبهشت 1396

تشریفات عروسی ارنیکا در سال تاسیس شده است. این تشریفات با دارا بودن سالن و ظرفیت نفر، پذیرای مهمانان شما خواهد بود. مدیریت تشریفات عروسی ارنیکا بر عهده سرکار خانم مرادی می باشد. برای توضیحات بیشتر بر روی جزئیات کلیک کنید.
سطح قیمت: نامشخص
تلفن: 071
آدرس: فارس، شیراز، دوکوهک، کوچه زیتون 1
تاریخ آخرین ویرایش: 25 ارديبهشت 1396

تالار پذیرایی بهشت زندگی در سال تاسیس شده است. این تالار پذیرایی با دارا بودن سالن و ظرفیت نفر، پذیرای مهمانان شما خواهد بود. مدیریت تالار پذیرایی بهشت زندگی بر عهده جناب آقای قناعت پیشه می باشد. برای توضیحات بیشتر بر روی جزئیات کلیک کنید.
سطح قیمت: نامشخص
تلفن: 071
آدرس: فارس، شیراز، چهار راه سرداران، به سمت پل غدیر، نرسیده به پل شهید پرویزی، بلوار شهید بارگان
تاریخ آخرین ویرایش: 25 ارديبهشت 1396

تشریفات میثاق در سال تاسیس شده است. این تشریفات با دارا بودن سالن و ظرفیت نفر، پذیرای مهمانان شما خواهد بود. مدیریت تشریفات میثاق بر عهده جناب آقای آزادیان می باشد. برای توضیحات بیشتر بر روی جزئیات کلیک کنید.
سطح قیمت: نامشخص
تلفن: 071
آدرس: فارس، شیراز، چهار راه سرباز، خیابان گوارا
تاریخ آخرین ویرایش: 25 ارديبهشت 1396

باغ تالار 110 در سال تاسیس شده است. این باغ تالار با دارا بودن سالن و ظرفیت نفر، پذیرای مهمانان شما خواهد بود. مدیریت باغ تالار 110 بر عهده جناب آقای خوشرو می باشد. برای توضیحات بیشتر بر روی جزئیات کلیک کنید.
سطح قیمت: نامشخص
تلفن: 071
آدرس: فارس، شیراز، بلوار امیر کبیر، بعد از شماره گذاری
تاریخ آخرین ویرایش: 25 ارديبهشت 1396

باغ تالار اسطوره در سال تاسیس شده است. این باغ تالار با دارا بودن سالن و ظرفیت نفر، پذیرای مهمانان شما خواهد بود. مدیریت باغ تالار اسطوره بر عهده جناب آقای نیک فطرت می باشد. برای توضیحات بیشتر بر روی جزئیات کلیک کنید.
سطح قیمت: نامشخص
تلفن: 071
آدرس: فارس، شیراز، پل صنایع، کمربندی اکبر آباد، بریدگی دوم، 10 متری شهید حشمت الله دینکانی، انتهای کوچه فرعی آذر
تاریخ آخرین ویرایش: 25 ارديبهشت 1396
f logo
وب سایت شاخ نبات در سال ۱۳۹۵ فعالیت خود را آغاز کرد. این وب سایت توسط گروه فناوری اطلاعات پگاهان طراحی و اجرا شده است. هدف ما ایجاد یک بانک اطلاعاتی جامع و کامل از نیازمندی های زوج های جوان برای برگزاری جشن زیبای عروسی می باشد. شاخ نبات امکان دسترسی آسان، بررسی و انتخاب صحیح را برای عروس و داماد های عزیز فراهم می کند. همکاران ما در شاخ نبات یک زندگی شیرین و عاقبت به خیری را برای همه جوانان ایرانی آرزومند است. امیدواریم سهم کوچکی در شادی شما داشته باشیم.
توجه
توجه: شاخ نبات تنها یک بانک اطلاعاتی از اطلاعات ارائه شده توسط مجموعه ها می باشد و بررسی و تایید صحت اطلاعات ارائه شده از طرف مجموعه های ثبت شده به عهده شما عزیزان می باشد.
logo-samandehi
خبرنامه شاخ نبات
با عضویت در خبرنامه شاخ نبات می توانید از آخرین تخفیف های تالارهای عروسی، آتلیه های عروس، مزون های عروس، دفترخانه های ازدواج، آرایشگاه های عروس و مجموعه های اجاره و تزئین ماشین عروس آگاه شوید. همچنین می توانید با عضویت در خبرنامه در جریان تازه ترین مقالات مجله اینترنتی شاخ نبات قرار بگیرید.