• راهنمای خدمات دهندگان ازدواج

مجموعه ها

مجموعه ها

customer-01
مزون عروس پارمیس
customer-02
دسته بندی ها
نام مدیر
نام خانوادگی مدیر
سطح قیمت
استان
شهر
منطقه شهرداری
حداقل امتیاز

دفتر رسمی ازدواج 12 زاهدان در سال تاسیس شده است. مدیریت این دفتر بر عهده جناب آقای احمد علی رضوانی می باشد. برای توضیحات بیشتر بر روی جزئیات کلیک کنید.
سطح قیمت: نامشخص
تلفن: 054
آدرس: سیستان و بلوچستان، زاهدان، خیابان امیرالمومنین 8، طبقه دوم دفتر اسناد رسمی شماره 12
تاریخ آخرین ویرایش: 24 ارديبهشت 1396

دفتر رسمی ازدواج 14 زاهدان در سال تاسیس شده است. مدیریت این دفتر بر عهده جناب آقای اردشیر نخعی می باشد. برای توضیحات بیشتر بر روی جزئیات کلیک کنید.
سطح قیمت: نامشخص
تلفن: 054
آدرس: سیستان و بلوچستان، زاهدان، خیابان دانشگاه، جنب بانک مسکن
تاریخ آخرین ویرایش: 24 ارديبهشت 1396

دفتر رسمی ازدواج 23 زاهدان در سال تاسیس شده است. مدیریت این دفتر بر عهده جناب آقای عباسعلی درویش زاده می باشد. برای توضیحات بیشتر بر روی جزئیات کلیک کنید.
سطح قیمت: نامشخص
تلفن: 054
آدرس: سیستان و بلوچستان، زاهدان، تقاطع خیابان سعدی و آزادی، جنب سازمان بازرسی
تاریخ آخرین ویرایش: 24 ارديبهشت 1396

دفتر رسمی ازدواج 28 زاهدان در سال تاسیس شده است. مدیریت این دفتر بر عهده جناب آقای نادر ناصحی می باشد. برای توضیحات بیشتر بر روی جزئیات کلیک کنید.
سطح قیمت: نامشخص
تلفن: 054
آدرس: سیستان و بلوچستان، زاهدان، خیابان امیرالمومنین (ع)، روبروی کلینیک بوعلی، حد فاصل امیرامومنین 11 و 13
تاریخ آخرین ویرایش: 24 ارديبهشت 1396

دفتر رسمی ازدواج 31 زاهدان در سال تاسیس شده است. مدیریت این دفتر بر عهده جناب آقای مجید براهوئی می باشد. برای توضیحات بیشتر بر روی جزئیات کلیک کنید.
سطح قیمت: نامشخص
تلفن: 054
آدرس: سیستان و بلوچستان، زاهدان، بلوار شهید مزاری، تقاطع امیرکبیر و بلوار شهید مزاری
تاریخ آخرین ویرایش: 24 ارديبهشت 1396

دفتر رسمی ازدواج 32 زاهدان در سال تاسیس شده است. مدیریت این دفتر بر عهده جناب آقای محمدرضا عابدی زاده می باشد. برای توضیحات بیشتر بر روی جزئیات کلیک کنید.
سطح قیمت: نامشخص
تلفن: 054
آدرس: سیستان و بلوچستان، زاهدان، خیابان امام خمینی (ره)، جنب هیئت رضویه خراسانیها
تاریخ آخرین ویرایش: 24 ارديبهشت 1396

دفتر رسمی ازدواج 33 زاهدان در سال تاسیس شده است. مدیریت این دفتر بر عهده جناب آقای مهدی هاشم زائی می باشد. برای توضیحات بیشتر بر روی جزئیات کلیک کنید.
سطح قیمت: نامشخص
تلفن: 054
آدرس: سیستان و بلوچستان، زاهدان، بلوار خرمشهر، تقاطع خیابان مصطفی خمینی، جنب بانک صادرات
تاریخ آخرین ویرایش: 24 ارديبهشت 1396

دفتر رسمی ازدواج 34 زاهدان در سال تاسیس شده است. مدیریت این دفتر بر عهده جناب آقای محمدحسین هاشم زهی می باشد. برای توضیحات بیشتر بر روی جزئیات کلیک کنید.
سطح قیمت: نامشخص
تلفن: 054
آدرس: سیستان و بلوچستان، زاهدان، بلوار شهید فاضلی، نرسیده به تقاطع انقلاب، روبروی فاضلی 21
تاریخ آخرین ویرایش: 24 ارديبهشت 1396

دفتر رسمی ازدواج 38 زاهدان در سال تاسیس شده است. مدیریت این دفتر بر عهده جناب آقای منصور راه انجام می باشد. برای توضیحات بیشتر بر روی جزئیات کلیک کنید.
سطح قیمت: نامشخص
تلفن: 054
آدرس: سیستان و بلوچستان، زاهدان، تقاطع بلوار شهید طباطبائی و شهید فاضلی، طبقه فوقانی نمایشگاه اتومبیل برکت
تاریخ آخرین ویرایش: 24 ارديبهشت 1396

دفتر رسمی ازدواج 39 زاهدان در سال تاسیس شده است. مدیریت این دفتر بر عهده جناب آقای مصطفی فرزانجو می باشد. برای توضیحات بیشتر بر روی جزئیات کلیک کنید.
سطح قیمت: نامشخص
تلفن: 054
آدرس: سیستان و بلوچستان، زاهدان، میدان امام علی (ع)، روبروی هتل صالح، ساختمان آفتاب شرق
تاریخ آخرین ویرایش: 24 ارديبهشت 1396

دفتر رسمی ازدواج 41 زاهدان در سال تاسیس شده است. مدیریت این دفتر بر عهده جناب آقای شهرام شهرکی می باشد. برای توضیحات بیشتر بر روی جزئیات کلیک کنید.
سطح قیمت: نامشخص
تلفن: 054
آدرس: سیستان و بلوچستان، زاهدان، نبش مولوی 22
تاریخ آخرین ویرایش: 24 ارديبهشت 1396

دفتر رسمی ازدواج 42 زاهدان در سال تاسیس شده است. مدیریت این دفتر بر عهده جناب آقای علیرضا رضائی می باشد. برای توضیحات بیشتر بر روی جزئیات کلیک کنید.
سطح قیمت: نامشخص
تلفن: 054
آدرس: سیستان و بلوچستان، زاهدان، خیابان دانشگاه، نبش دانشگاه 33، روبروی تالار فردوسی
تاریخ آخرین ویرایش: 24 ارديبهشت 1396

دفتر رسمی ازدواج 43 زاهدان در سال تاسیس شده است. مدیریت این دفتر بر عهده جناب آقای ملک محمد سرحدی می باشد. برای توضیحات بیشتر بر روی جزئیات کلیک کنید.
سطح قیمت: نامشخص
تلفن: 054
آدرس: سیستان و بلوچستان، زاهدان، بلوار بهداشت، بهداشت 13، روبروی تالار جهاد
تاریخ آخرین ویرایش: 24 ارديبهشت 1396

دفتر رسمی ازدواج 60 زاهدان در سال تاسیس شده است. مدیریت این دفتر بر عهده جناب آقای عباس کهخا می باشد. برای توضیحات بیشتر بر روی جزئیات کلیک کنید.
سطح قیمت: نامشخص
تلفن: 054
آدرس: سیستان و بلوچستان، زاهدان، خیابان امام خمینی 48
تاریخ آخرین ویرایش: 24 ارديبهشت 1396

دفتر رسمی ازدواج 65 زاهدان در سال تاسیس شده است. مدیریت این دفتر بر عهده جناب آقای عبدالوهاب میرکازهی می باشد. برای توضیحات بیشتر بر روی جزئیات کلیک کنید.
سطح قیمت: نامشخص
تلفن: 054
آدرس: سیستان و بلوچستان، زاهدان، بلوار مزاری، بین مزاری 52 و 54
تاریخ آخرین ویرایش: 24 ارديبهشت 1396

دفتر رسمی ازدواج 66 زاهدان در سال تاسیس شده است. مدیریت این دفتر بر عهده جناب آقای هادی قربانی می باشد. برای توضیحات بیشتر بر روی جزئیات کلیک کنید.
سطح قیمت: نامشخص
تلفن: 054
آدرس: سیستان و بلوچستان، زاهدان، خیابان دانشگاه، روبروی دانشگاه 10
تاریخ آخرین ویرایش: 24 ارديبهشت 1396

دفتر رسمی ازدواج 1 زاهدان در سال تاسیس شده است. مدیریت این دفتر بر عهده جناب آقای عبدالله تاج بخش می باشد. برای توضیحات بیشتر بر روی جزئیات کلیک کنید.
سطح قیمت: نامشخص
تلفن: 054
آدرس: سیستان و بلوچستان، زاهدان، خیابان طالقانی، نبش طالقانی 5
تاریخ آخرین ویرایش: 24 ارديبهشت 1396

دفتر رسمی ازدواج 12 ایلام در سال تاسیس شده است. مدیریت این دفتر بر عهده جناب آقای روح الله فتح اللهی می باشد. برای توضیحات بیشتر بر روی جزئیات کلیک کنید.
سطح قیمت: نامشخص
تلفن: 084
آدرس: ایلام، ایلام، خیابان 24 متری ولیعصر (عج)، بالاتر از چهار راه مقاومت
تاریخ آخرین ویرایش: 24 ارديبهشت 1396

دفتر رسمی ازدواج 37 ایلام در سال تاسیس شده است. مدیریت این دفتر بر عهده جناب آقای هوشنگ کمالی می باشد. برای توضیحات بیشتر بر روی جزئیات کلیک کنید.
سطح قیمت: نامشخص
تلفن: 084
آدرس: ایلام، ایلام، خیابان آزادی، ابتدای خیابان آزادی 9
تاریخ آخرین ویرایش: 24 ارديبهشت 1396

دفتر رسمی ازدواج 6 ایلام در سال تاسیس شده است. مدیریت این دفتر بر عهده جناب آقای فرج الله رحیمی می باشد. برای توضیحات بیشتر بر روی جزئیات کلیک کنید.
سطح قیمت: نامشخص
تلفن: 084
آدرس: ایلام، ایلام، خیابان آیت الله حیدری، کوچه شهید آستوی
تاریخ آخرین ویرایش: 24 ارديبهشت 1396
f logo
وب سایت شاخ نبات در سال ۱۳۹۵ فعالیت خود را آغاز کرد. این وب سایت توسط گروه فناوری اطلاعات پگاهان طراحی و اجرا شده است. هدف ما ایجاد یک بانک اطلاعاتی جامع و کامل از نیازمندی های زوج های جوان برای برگزاری جشن زیبای عروسی می باشد. شاخ نبات امکان دسترسی آسان، بررسی و انتخاب صحیح را برای عروس و داماد های عزیز فراهم می کند. همکاران ما در شاخ نبات یک زندگی شیرین و عاقبت به خیری را برای همه جوانان ایرانی آرزومند است. امیدواریم سهم کوچکی در شادی شما داشته باشیم.
توجه
توجه: شاخ نبات تنها یک بانک اطلاعاتی از اطلاعات ارائه شده توسط مجموعه ها می باشد و بررسی و تایید صحت اطلاعات ارائه شده از طرف مجموعه های ثبت شده به عهده شما عزیزان می باشد.
logo-samandehi
خبرنامه شاخ نبات
با عضویت در خبرنامه شاخ نبات می توانید از آخرین تخفیف های تالارهای عروسی، آتلیه های عروس، مزون های عروس، دفترخانه های ازدواج، آرایشگاه های عروس و مجموعه های اجاره و تزئین ماشین عروس آگاه شوید. همچنین می توانید با عضویت در خبرنامه در جریان تازه ترین مقالات مجله اینترنتی شاخ نبات قرار بگیرید.